"Jeżdżę z głową"

Kategoria: Sport Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w 6-dniowym kursie nauki jazdy na nartach, który odbędzie się między 15.01.2018 r. a 11.02.2018 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach.

Zajęcia prowadzone będą po lekcjach oraz w weekendy, łącznie 20 godzin. Dokładny harmonogram zostanie uzgodniony z rodzicami. Kurs przeprowadzi szkółka narciarska, posiadająca doświadczenie i niezbędne kwalifikacje dla tego typu zajęć. Za udział dziecka w szkoleniu rodzice ponoszą koszt w wysokości 100,00 zł brutto. Dzieciom uczestniczącym w projekcie „Jeżdżę z głową” zapewnia się szkolenie, wypożyczenie sprzętu oraz karnet narciarski. We własnym zakresie należy zapewnić dziecku transport na stok Czarny Groń w Rzykach. W projekcie mogą wziąć udział dzieci z klas III i IV. Pierwszeństwo mają dzieci, które nie potrafią jeździć na nartach i nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu „Jeżdżę z głową”.

Nasza szkoła otrzymała 15 miejsc dla 6 klas trzecich i 6 klas czwartych (łącznie 259 uczniów). Ustalono, iż z każdej klasy w projekcie może uczestniczyć 1 dziecko. Pozostałe trzy miejsca będą przeznaczone dla pozostałych chętnych dzieci z tych klas – o ich przydziale zadecydują wychowawcy tych klas, z których zostanie zapisana większa liczba dzieci. Jeśli liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, którą otrzymała szkoła zostanie utworzona lista rezerwowa i przekazana do Wydziału Turystyki, Sportu i Kultury UM w Andrychowie. Dziecko do projektu może zgłosić rodzic – zapisy przyjmuje sekretariat szkoły do piątku (05.01.2018 r.) do godziny 15.30.

Odsłony: 213