"Akcja edukacyjna"

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 14, wrzesień 2017

Od 1 września 2017 roku ruszył w naszej  szkole Projekt pt. „Akcja edukacyjna”, który będzie realizowany do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Główny  jego cel zakłada podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technologii informacyjno – komunikacyjnych u uczniów i uczennic z klas II, III, V, VI i VII.  Zakwalifikowani wychowankowie będą uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki lub przyrody, zajęciach rozwijających z matematyki lub przyrody lub zajęciach rozwijających z informatyki. Ponadto projekt zakłada wyposażenie  pracowni w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni przyrodniczej. Projekt stawia na  indywidualizację podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Dodatkowo, uczestnicy wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja będzie przeprowadzana w najbliższych dniach z uwzględnieniem zasad równych szans i równości płci.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Weźmie w nim udział 240 uczniów naszej szkoły. Szczegółowych informacji udzielą wszystkim zainteresowanym  wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.  Kryteria dostępu są określone w regulaminie rekrutacji, z którym można zapoznać się również w sekretariacie szkoły. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Odsłony: 172