certyfikat

Kategoria: Podstrony Opublikowano: niedziela, 10, listopad 2013

certyfikat

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

23.09.2010r. w Gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odebraliśmy certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Szkołę reprezentował Dyrektor Szkoły – Piotr Ptak oraz koordynator projektu – pedagog szkolny  Krystyna Ochmanek.

Certyfikaty wręczał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W uroczystości uczestniczyli także m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, przedstawiciele Straży Miejskiej, szkół i samorządów oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym przystąpienie szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz wykonanie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Pierwszym etapem projektu były badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli diagnozujące stan bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnym. Diagnozie poddano szczególnie dwa obszary – przemoc szkolną oraz miejsca niebezpieczne. Uzyskane wyniki poddano analizie i zidentyfikowano problemy. Na tej podstawie zaproszono do współpracy partnerów mających realny wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń (Urząd Gminy, Policję, Straż Miejską)

W wyniku licznych rozmów i spotkań w okresie realizacji programu podjęto wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i na jej terenie m.in. patrolowanie przez Straż Miejską i Policję miejsc szczególnie niebezpiecznych, monitorowanie terenu wokół szkoły, dodanie monitoringu wizyjnego, przestrzeganie procedur przychodzenia uczniów do szkoły oraz zwalniania do domu, wzmocnienie dyżurów nauczycielskich, prowadzenie licznych szkoleń, warsztatów i programów profilaktyczno-wychowawczych. Zespół Certyfikacyjny powołany przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dokonał oceny stopnia realizacji projektu. I tak nasza szkoła znalazła się wśród kilkudziesięciu szkół Laureatów Certyfikatu ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 Wszystkim partnerom za udział w projekcie serdecznie dziękujemy.

Odsłony: 26889