Rada rodziców

Rada rodziców
rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca - Agnieszka Nadajczyk - Górczak

Wiceprzewodniczący - Łukasz Dziedzic

Sekretarz - Roman Moskwik

Skarbnik - Anna Michalska - Kluska

Księgowa - Anna Berdychowskarealizacja strony internetowej - weboski