Rada rodziców

Rada rodziców
rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca - Barbara Prus

Zastępca - Paweł Ćwiertnia

Sekretarz - Roman Moskwik

Skarbnik - Alicja Jakubowska - Kosztur

Księgowa - Anna Berdychowska
realizacja strony internetowej - weboski