Aukcje

Kategoria: Podstrony
Opublikowano: niedziela, 18, maj 2014

Podręczniki

Kategoria: Podstrony
Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013

 

Samorząd

Kategoria: Podstrony
Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013

Skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Dzisiaj tj. 19 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Klasy IV – VI wystawiły 32 kandydatów. Każdy uczeń, by jego głos był ważny, mógł wybrać najwięcej 11 osób, po jednej z każdej klasy. Dziękujemy wszystkim wyborcom. Spośród 213 oddanych głosów tylko 4 były nieważne. Ale do rzeczy. Oto członkowie nowego Samorządu Uczniowskiego wybranego na rok szkolny 2016/2017.

kl. 4a - Karolina Bizoń i Natalia Kapela

kl. 4b - Sylwester Adamus

kl. 4c - Emilia Sokołowska

kl. 4d - Nikodem Dubel

kl. 5a - Martyna Ogórek - przewodnicząca

kl. 5b - Agnieszka Pikoń

kl. 5c - Aleksandra Sojka

kl. 6a - Marek Socała

kl. 6b - Dominika Żywioł

kl. 6c - Weronika Oboza

kl. 6d - Martyna Kuźma - wiceprzewodnicząca

Po wyborach
Na pierwszym spotkaniu Samorządu Szkolnego dnia 29 września opiekun pani Marcelina Mikołajczyk przedstawiła członków i przydzieliła im zadania. Niestety, przewodnicząca Martyna Ogórek była nieobecna z powodu choroby.
Potem omawialiśmy następujące tematy:
- dyskoteki szkolne – ( pierwsza odbędzie się 06.10.2016 r.) ustalono, że za wstęp każdy uczeń płaci dwa złote, zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność samorządu;
- zbiórki surowców wtórnych - zebrani postanowili, że środki zebrane ze zbiórek surowców wtórnych, będą przeznaczone na budowę studni w Sudanie. Natalia Kapela – kl.4aDnia 03 października 2014 r.odbyło się walne zebranie Samorządu Szkolnego, na którym byli obecni wszyscy przedstawiciele samorządu oraz przewodniczący klas IV – VI. Gościem specjalnym spotkania była pani dyrektor Elżbieta Górska – Zborowska.

W czasie obrad omówiono:
- regulamin współzawodnictwa klas IV – VI
- wyniki ankiety dotyczącej dyskoteki
- organizację spotkania z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
- udział szkoły w różnych działaniach charytatywnych – zebrane zakrętki będziemy przekazywali Fundacji „Promyczek"
- oddawania głosów na projekt świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych w konkursie zorganizowanym przez fundację Aviva. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli zgłosić swoje pomysły i zadać pytania Pani Dyrektor.

 

Odwiedziny w szpitalu

Dnia 04.12.2014 r. delegacja uczniów z naszej szkoły (Iwona Kubień, Patrycja Kowala, Wojciech Bylica) odwiedzili oddział dziecięcy w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach, by przynieść małym pacjentom okruch radości.
Samorząd Szkolny zakupił 29 ślicznych pluszaków, które zostały oddane chorym dzieciom będącym aktualnie w szpitalu. Na koniec mama Wojtka zrobiła nam pamiątkowe zdjęcie z panem ordynatorem, który podziękował za podarunki i życzył, byśmy nigdy nie trafili do szpitala. Iwona Kubień i Patrycja Kowal

Zbiórka zakrętek, puszek i makulatury

Wczoraj, tj. 24. 11. przyjechał pan z firmy skupującej surowce wtórne i zakupił: zakrętki, puszki i makulaturę. Za wszystko otrzymaliśmy 243 zł i 99 groszy. Samorząd Szkolny wkrótce poinformuje, na jakie cele przeznaczył te środki. Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli udział w naszej akcji. Kolejna zbiórka odbędzie się pod koniec stycznia.Opiekun Samorządu Szkolnego – Barbara Woźniak

DYSKOTEKA SZKOLNA

23 września odbyła się pierwsza w tym roku dyskoteka szkolne. Zebrani uczniowie świetnie się bawili w sali gimnastycznej, a spragnieni jedzenia i picia posilali w sali nr 5, gdzie tym razem umiejscowiony był bufet. W ankiecie, która została przeprowadzona po tej imprezie, uczniowie powiedzieli, że repertuar muzyczny powinien być bardziej różnorodny, dlatego zgłosili chęć udziału w opracowaniu listy utworów na kolejne spotkania.
Jeśli Ty także chcesz współuczestniczyć w doborze piosenek, zgłoś się do pani Marzeny Potempy lub pani Barbary Woźniak.

REGULAMIN
RYWALIZACJI KLAS IV - VI

W ciągu roku szkolnego od września do 19 czerwca oceniamy:
1. udział w życiu społecznym szkoły – wybrane imprezy ogłaszane na bieżąco (informacja o tym czy dana impreza będzie zaliczana podana będzie razem z ogłoszeniem ) – w tym:
- frekwencję (2osoby z klasy zwolnione)
- udział w konkursach
- zaangażowanie klas

2. Ocena za frekwencję w I i II półroczu.

3. Ocena postępów w nauce.

4. Konkurs na czystą szatnię

- worki na obuwie zamienne
- ład i porządek w boksie.

5. Gazetki tematyczne przygotowane przez uczniów.

Sprawozdanie SU za rok 2014/2015

W tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował wiele uroczystości, akcji charytatywnych i konkursów. Rozniesiono zaproszenia dla emerytowanych pracowników naszej szkoły na uroczystości z okazji Dnia KEN oraz Wigilii, wykonano drobne upominki dla wszystkich pracowników – zakładki oraz ozdoby świąteczne, zakupiono cukierki dla wszystkich uczniów klas I-VI.

Zorganizowano cztery dyskoteki z poczęstunkiem (zapiekanki, tosty) oraz następujące konkursy:

 

- konkurs na ozdobę świąteczną,

 

- konkurs na najciekawszy projekt dotyczący zdrowego odżywiania

 

- konkurs na najczystszą szatnię

 

- konkurs literacki i plastyczny przeciw uzależnieniom.

 

Podczas Dnia Zdrowego Odżywiania uczniowie mogli zaprezentować swoje prace oraz skosztować owoców przygotowanych przez świetlicę szkolną.

 

Zapoczątkowaliśmy także losowanie szczęśliwego numerka oraz „Rywalizacje klas", podczas której uczniowie zbierają punkty za udział w poszczególnych działaniach i akcjach szkolnych.

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przygotowaniu „Szlachetnej paczki" dla potrzebującej rodziny oraz akcji „Tydzień dziesięciogroszówki dla Jasia".

 

Reprezentacja szkoły zawiozła maskotki do oddziału dziecięcego szpitala w Wadowicach. Uczniowie pomagali w zabawie podczas „Balu Malucha".

 

W drugim semestrze zorganizowaliśmy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pokaz naszych talentów. Najlepsi uczestnicy wystąpili w Pikniku Szkolnym prezentując swoje umiejętności w pokazie „Mam talent". Zbieraliśmy także surowce wtórne: makulaturę, puszki, zakrętki baterie. Wspieraliśmy akcję humanitarną organizowaną przez PCK – Pomóż Nepalowi oraz akcję „Pola Nadziei" podczas której uczniowie i nauczyciele rozdawali wykonane własnoręcznie z bibuły żonkile wspierając finansowo akcję Domowego Hospicjum Królowej Apostołów w Andrychowie.

 

 

Sprawozdanie SU


Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2013 -2014 włączał się w organizowanie świąt i uroczystości w naszej szkole, akcji charytatywnych, zbiórek surowców wtórnych, konkursów. Zorganizowano 5 dyskotek, podczas których uczestnicy mogli posilić się zapiekankami, pop- cornem, tostami, galaretkami oraz goframi. Za pieniądze pozyskane z bufetu dyskoteki oraz zbiórki surowców wtórnych zakupiono 12 tomów „ Zwiadowców" do naszej biblioteki. Członkowie samorządu chętnie włączali się w akcje charytatywne. Zorganizowano „Maraton dla Jasia" i „Tydzień dziesięcigroszówki" . Przygotowano „ Szlachetną paczkę" dla wybranej rodziny. Uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie w domu katechetycznym „Złoty Promyczek". Pozyskane środki przeznaczono na zakup maskotek do szpitala w Wadowicach i pomoc dla Daru Serca. Samorząd przygotował spotkania dla pracowników szkoły i emerytów z okazji Dnia KEN i Świąt Bożego Narodzenia. Samodzielnie wykonywano kartki świąteczne z życzeniami oraz drobne upominki . Samorząd zorganizował konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ" i „OZDOBĘ WIELKANOCNĄ". Prace naszych uczniów ozdobiły szkolne korytarze w okresie świąt. Rozstrzygnięto konkurs „ Fingerboard" i zakupiono nagrodę w postaci deskorolki. Przez cały rok dbaliśmy o czystość naszych szatni. Z zainteresowaniem śledziliśmy punkty prezentowane na gazetce samorządu. Z okazji Dnia Wiosny Samorząd przygotował konkurs „Mam talent". Finaliści tego konkursu występowali na Pikniku Rodzinny. W tym roku zorganizowano także wybory do nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który będzie pracował w przyszłym roku szklonym.Jeszcze raz dziękujemy uczniom zaangażowanym w pracę na rzecz społeczności naszej szkoły.

9 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego który rozpocznie działalność w roku szkolnym 2014/2015. Wzięły w nich udział klasy III, IV, V. Komisja skrutacyjna w składzie: mgr Barbara Woźniak, Julia Motowidło, Aneta Kowaliczek i Robert Bogunia policzyli złożone głosy. Wszystkich głosów oddano 210, w tym ważnych 208 . W skład SU weszło 11 osób, które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
Wojciech Bylica – 88 głosów
Dawid Gondko - 85
Jan Kawaler 78
Iwona Kubień - 77
Oliwia Borgosz- 72
Zuzanna Pomietło - 72
Queen Legień – 75
Karolina Fryt – 66
Klaudia Moskwik - 65
Katarzyna Brańka - 60
Zuzanna Króliczek - 60

W czasie apelu w dniu 12 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy odchodzący Samorząd Uczniowski w składzie: Klaudia Boczek, Karolina Sojka, Barbara Ćwirko, Julia Żurek, Iwona Kubień, Milena Perończyk, Jan Kawaler, Bartosz Polak, Artur Mizera, Aleksandra Adamus, Zuzanna Pomietło.
Serdecznie wszystkim dziękujemy.
Następnie odbyło się zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego i przekazanie sztandaru. W kolejnym roku szkolnym przewodniczącym będzie Wojciech Bylica, a zastępcą Iwona Kubień.

18 maja2014 r. przy w domu katechetycznym przy Kościele św. Macieja w Andrychowie koło teatralne, wspierając akcję Samorządu Szkolnego – zbieramy na maskotki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wadowicach zaprezentowało przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia".

Wszyscy „aktorzy" bardzo się zaangażowali w to przedsięwzięcie, czym wywołali wiele ciepłych słów krytyki i zapewnili zebranym widzom wiele dobrej zabawy. Za wszystkie ofiarowane datki bardzo dziękujemy. Już niedługo 01 czerwca, więc planujemy wizytę w szpitalu, by dostarczyć zakupione przytulanki.

Niedzielne spotkanie

15 grudnia 2013 r. w domu katechetycznym przy Kościele św. Macieja w Andrychowie odbyło się przedstawienie pt. "Złoty promyczek". Przygotowali je uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego, którzy świetnie się spisali. Widzowie byli oczarowani ich występem. Po zakończeniu spotkania młodzież zbierała do przygotowanego koszyka drobne datki, które w całości zostaną przeznaczone na zakup maskotek dla dzieci leczonych w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach. Tradycyjnie już przedstawiciele Samorządu Szkolnego wybiorą się tam z okazji Dnia Dziecka. Tym, którzy przyszli obejrzeć nasze przedstawienie serdecznie dziękujemy.

Podsumowanie akcji OKRUCH SZCZĘŚCIA

Jaś OgorzelecW czasie świątecznego apelu zostały wręczone dyplomy za udział w tegorocznej akcji OKRUCH SZCZĘŚCIA, która została przygotowana i przeprowadzona przez Samorząd Szkolny. Pierwszy raz MARATON DLA JASIA I TYDZIEŃ DZIESIĘCIOGROSZÓWKI zorganizowaliśmy rok temu. I wtedy i teraz naszym celem było zebranie środków finansowych na rehabilitację Janka Ogorzelca, który choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce i ciągle ma jeszcze problemy z chodzeniem. Zbiórkę pieniędzy rozpoczęliśmy podczas rajdu rowerowego. W czasie odpoczynku w Stajni Hucuł każdy chętny mógł pobiec dla Janka. Potem zorganizowaliśmy w poszczególnych klasach TYDZIEŃ DZIESIĘCIOGROSZÓWKI. Wszyscy przystąpili do zbiórki. Zebrane monety miały różne nominały – od 1 grosza do 5 zł. W liczeniu kilku kilogramów pieniędzy pomógł nam Bank Spółdzielczy w Andrychowie. I tak zamknęliśmy akcję. W tym roku zebraliśmy 855 złotych i 80 groszy i tyle wpłaciliśmy na konto FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ".
Wszystkim, którzy pomogli Jankowi, bardzo dziękujemy!!!

 

 

 

 

Akcja SZLACHETNA PACZKA zakończona!!!

W sobotni ranek zebrali się w szkole: pani Dorota Szymalska – Płonka wraz z mężem, Barbara Woźniak z synem Krzysztofem, pan Sławomir Piekarski, pani Edyta Żydek i przewodnicząca Samorządu Szkolnego Klaudia Bodzek, żeby zapakować ostatnie kartony, opisać paczki, zapakować do samochodów i zawieźć do Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się baza.
To dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej udało nam się przygotować ten świąteczny prezent. Zapakowaliśmy 21 paczek, w których znalazły się między innymi: robot planetarny, deskorolka, lalki, kucyk Pony, gra planszowa, kołdry, ręczniki, poduszki, kilka kompletów pościeli, ciepły kocyk, ubrania dla dzieci, artykuły spożywcze, mleko w proszku, pampersy i słodycze ... Trudno wymienić wszystko.
Chcemy tylko powiedzieć, że po raz kolejny rodzice i dzieci pokazali, że potrafią się dzielić. Na paczkę zebraliśmy ok. 1300 zł, wiele ubrań i żywności. Dziękujemy bardzo tym, którzy nam pomogli w jakikolwiek sposób. Bez tego wsparcia, trudno byłoby wziąć nam udział w tej akcji. Samorząd Szkolny

   

REGULAMIN KONKURSU „CZYSTA SZATNIA NA PIĄTKĘ"
1. Ocenie podlega ogólny porządek w szatni, bierzemy pod uwagę:

 • podpisane wieszaki
 • buty w workach
 • ubrania na wieszakach

2. Raz w tygodniu, porządek w szatni podlega ocenie, za którą klasa otrzymuje punkty a klasy młodsze buźki:

 • świetnie: +50 pkt.
 • bardzo dobrze: +40
 • dobrze: +20
 • słabo: +10
 • bardzo słabo: 0

3. Wyniki wywieszane są na gazetce samorządu raz w miesiącu.
4. Na klasy dbające najlepiej o czystość swoich szatni czekają nagrody 
Powodzenia!!!

Wyniki konkursu

październik listopad grudzień styczeń luty

 

Pedagog

Kategoria: Podstrony
Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013

 

Pedagog szkolny - mgr Krystyna Ochmanek

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek: 8.00 - 12.00

Wtorek: 8.00 - 13.00

Środa: 8.00 - 13.00

Czwartek: 8.00 - 13.00

Piątek: 8.00 - 13.00

Kiedy rodzic powinien skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego?

Zawsze,gdy dziecku dzieje się krzywda - jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na kogoś, gdy boi się (uczniów lub nauczycieli).

Bezwzględnie trzeba zgłaszać pedagogowi takie fakty jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, propozycja nabycia narkotyków. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka szkolnego wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców, a później również pedagoga.

Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie z wychowawcą kieruje je na badania specjalistyczne, prowadzi rozmaite zespoły i grupy, do których może włączyć ucznia i udzielić mu pomocy. Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne , ma problemy z koncentracją, czy np. z powodu wad wzroku, słuchu, klopotów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki - powinni skontaktować się z pedagogiem.

Rodzice dzieci wybitnie zdolnych również powinni zasięgnąć rady pedagoga na temat przebiegu kształcenia swoich pociech. Być może wskazane byłoby realizowanie indywidualnego toku nauki lub rozwijanie uzdolnień ucznia w innej formie.

Będąc specjalistą od wychowania, pedagog służy fachową pomocą dorosłym, którzy borykają się z różnymi problemami wychowawczymi w domu. Trudne sytuacje rodzinne są często wywoływane przez zbuntowanych nastolatków. Nasilenie konfliktu bywa niejednokrotnie tak duże, że młody człowiek decyduje się na ucieczkę z domu, przystaje do podejrzanej grupy nieformalnej, sięga po używki, bądź wpada w depresje.

Pole działalności pedagoga jest bardzo rozległe, jego zadaniem jest wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Świetlica

Kategoria: Podstrony
Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013

 

Wychowawcy: mgr Dorota Grocka, mgr Renata Sośniecka - Arabas, mgr Jan Makowiecki 

Godziny pracy świetlicy SP nr 2

poniedziałek od 7.00 do 16.00
wtorek od 7.00 do 16.00
środa od 7.00 do 16.00
czwartek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 16.00

wydawanie obiadów od godz.11.30 do 13.00
wydawanie dożywiania od godz. 8.30 do 13.50

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej SP nr 2 w Andrychowie
7.00 - 9.00 Zajęcia indywidualne i nauka własna
9.00 - 10.30 Zajęcia tematyczne
10.30 - 11.30 Gry i zabawy, spacery, zajęcia rekreacyjne
11.30 - 13.00 Obiad
13.00 - 14.30 Zajęcia tematyczne
14.30 - 16.00 Nauka własna, ciche zajęcia indywidualne

Koszt posiłków dla ucznia:
obiad: 4.50 zł/dzień
II danie: 3.50 zł/dzień
zupa: 1.00 zł/dzień
dożywianie: 1.80 zł/dzień

UWAGA !!! Wpłat za obiady i dożywianie dokonujemy do siódmego dnia roboczego danego miesiąca Do wpłat po terminie naliczone zostaną ustawowe odsetki. Odliczenia za dni nieobecne są możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu dłuższej nieobecności ucznia !!!

JADŁOSPIS 17-21.09.2018 

DATA

DOŻYWIANIE

OBIAD

 

PONIEDZIAŁEK

Bułka chia z masłem, wędliną, pomidorem i sałatą zieloną, herbata

Ziemniaczana,

Kluski na parze w polewie truskawkowej, kompot

 

Substancje lub produkty powodujące alergie

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

WTOREK

Bułka warszawska i masłem i dżemem, herbata

Pomidorowa z makaronem,

Kotlet mielony, buraczki czerwone, ziemniaki, kompot

 

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

ŚRODA

Bułka z pasztetową, herbata

Krupnik z ziemniakami,

Bigos z bułką, kompot

 

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

CZWARTEK

Bułka żytnia z masłem, serem i wędliną, herbata

Grochówka z chlebem,

Kurczak z ryżem i warzywami, kompot

 

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

PIĄTEK

Jagodzianka, herbata

Jarzynowa z ryżem,

Paluszki rybne, surówka z kapusty kiszonej, ziemniaki, kompot

 

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jadłospis może ulec zmianie.

W czasie zajęć z dziećmi pracujemy nad:

- kształtowaniem umiejętności społecznych dzieci, szczególnie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez agresji
- właściwym stosunkiem do rówieśników i dorosłych
- kulturą wysławiania się
- doskonaleniem techniki czytania i liczenia
- rozwijaniem zainteresowań wychowanków
- rozwijaniem zdolności manualnych, plastycznych i technicznych
- umiejętnością współpracy w grupie
Ponadto realizujemy zagadnienia związane z kształtowaniem u wychowanków właściwej postawy moralnej, uczeniem tolerancji i akceptacji siebie i innych oraz przygotowaniem do życia w społeczeństwie. Prowadzone są również zajęcia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem, wzbogacone o słuchanie bajek terapeutycznych, czytanych przez wychowawcę w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Wszelkie informacje dotyczące kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" i Fundacji prowadzącej tę kampanię można uzyskać na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl
Rodzice, których dzieci będą korzystać ze świetlicy szkolnej, proszeni są o pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia ucznia. (karty pobieramy w świetlicy).

 

Świetlica szkolna bierze udział w akcjach:

 Współpraca z Organizacja odzysku „Reba"- zbiórka baterii
 Zbiórka kasztanów i żołędzi pod hasłem: „Pomóżmy zwierzętom przeżyć zimę"
 Zbiórka plastikowych nakrętek i puszek pod hasłem: „Razem możemy więcej"
 Organizowanie kiermaszu wielkanocnego
 Zbiórka odzieży dla rodzin potrzebujących wsparcia
 Zbiórka żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem"
 Przygotowanie i wydawanie paczek żywnościowych dla rodzin potrzebujących
 Wykonywanie elementów do dekoracji na imprezy szkolne wg potrzeb
 Pozyskiwanie sponsorów (żywienie dzieci)
 Włączenie się w akcję z Gimnazjum nr 1 – Stowarzyszenie Hospicyjne" Bądźmy Razem" wraz z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów w Andrychowie - przygotowanie żonkili

Cele i zadania świetlicy szkolnej przy SP nr 2 w Andrychowie
rok szkolny 2017/2018

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki i wszechstronnego rozwoju.
2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin patologicznych.
3. Integracja dzieci z różnych środowisk społecznych i o różnym poziomie intelektualnym.
4. Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
6. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
8. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, domu i w swoim środowisku.
9. Rozwijanie u wychowanków samodzielności oraz odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie.
10. Wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody.
11. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.
12. Kształtowanie zdrowego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego.
13. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy.
14. Budowanie pozytywnej samooceny.
15. Rozwijanie umiejętności kierowania i wyrażania emocji w sposób uznany
społecznie.
16. Uczenie tolerancji i akceptacji siebie i innych.
17. Budowanie u wychowanka pozytywnego wizerunku własnej osoby.
18. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, wyrabianie
postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy
19. Wyrabianie w uczniach poszanowania i szacunku wobec symboli narodowych.
20. Budzenie szacunku dla języka ojczystego.
21. Rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju i regionu.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ Z GRUPĄ ŚWIETLICOWĄ

7.00 - 9.00
Gry i zabawy dowolne w kącikach, Czytanie czasopism (lektura własna). Rozrywki umysłowe. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

9.00 - 10.30
Zajęcia programowe: Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne. Konkursy, quizy, gry dydaktyczne. Zajęcia teatralne, żywego słowa. Relaks przy muzyce, zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczno-techniczne. Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci. Spacery, zabawy na powietrzu. Różne formy pracy
z książką. Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD oraz czytanych przez nauczyciela świetlicy.

10.30 - 11.30
Gry i zabawy, zajęcia rekreacyjne. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych
pod kierunkiem nauczyciela świetlicy.

11.30 - 13.00
Obiad. Spożywanie posiłku przez dzieci, które korzystają z obiadów Zabawy według zainteresowań dzieci.

13.00 - 14.30
Zajęcia programowe: Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia teatralne, żywego słowa Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu. Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne Różne formy pracy z książką Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii. Konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy Odrabianie prac domowych. Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD. Zajęcia z komputerem. Zajęcia według zainteresowań własnych dzieci.

14.30 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Odrabianie lekcji. Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem, zabawy ruchowe Porządkowanie świetlicy.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1) Świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazd do szkoły. W pierwszej kolejności dla uczniów kl. I-III
2) Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą nad uczniami.
3) Formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej przebywającego i prowadzone są w grupach wychowawczych.
4) Zajęcia rekreacyjne, artystyczne organizowane są zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
5) Wychowawca świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych.
6) Odpłatność za obiady regulujemy w ustalonym terminie tj. do siódmego dnia roboczego danego miesiąca.
7) Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Uczniowie:
1. Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców.
2. Nie opuszczają samowolnie świetlicy.
3. Nie biegają, nie krzyczą.
4. Pomagają sobie wzajemnie.
5. Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją.
6. W czasie odrabiania zadań domowych nie rozmawiają.
7. Szanują wyposażenie świetlicy, dbają o czystość
i estetykę pomieszczenia.
8. Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek.
9. Ubrania i buty zostawiają w szatni.
10. Sprzątają po sobie.

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. nagrody rzeczowej,
4. dyplomu.

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. upomnienie ustne i ostrzeżenie w obecności grupy,
2. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym
zachowaniu,
3. czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,
4. skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

 

 • _125407
 • _125413
 • _125422
 • _145426

Simple Image Gallery Extended