Samorząd

Kategoria: Podstrony Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013

Skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Dzisiaj tj. 19 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Klasy IV – VI wystawiły 32 kandydatów. Każdy uczeń, by jego głos był ważny, mógł wybrać najwięcej 11 osób, po jednej z każdej klasy. Dziękujemy wszystkim wyborcom. Spośród 213 oddanych głosów tylko 4 były nieważne. Ale do rzeczy. Oto członkowie nowego Samorządu Uczniowskiego wybranego na rok szkolny 2016/2017.

kl. 4a - Karolina Bizoń i Natalia Kapela

kl. 4b - Sylwester Adamus

kl. 4c - Emilia Sokołowska

kl. 4d - Nikodem Dubel

kl. 5a - Martyna Ogórek - przewodnicząca

kl. 5b - Agnieszka Pikoń

kl. 5c - Aleksandra Sojka

kl. 6a - Marek Socała

kl. 6b - Dominika Żywioł

kl. 6c - Weronika Oboza

kl. 6d - Martyna Kuźma - wiceprzewodnicząca

Po wyborach
Na pierwszym spotkaniu Samorządu Szkolnego dnia 29 września opiekun pani Marcelina Mikołajczyk przedstawiła członków i przydzieliła im zadania. Niestety, przewodnicząca Martyna Ogórek była nieobecna z powodu choroby.
Potem omawialiśmy następujące tematy:
- dyskoteki szkolne – ( pierwsza odbędzie się 06.10.2016 r.) ustalono, że za wstęp każdy uczeń płaci dwa złote, zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność samorządu;
- zbiórki surowców wtórnych - zebrani postanowili, że środki zebrane ze zbiórek surowców wtórnych, będą przeznaczone na budowę studni w Sudanie. Natalia Kapela – kl.4aDnia 03 października 2014 r.odbyło się walne zebranie Samorządu Szkolnego, na którym byli obecni wszyscy przedstawiciele samorządu oraz przewodniczący klas IV – VI. Gościem specjalnym spotkania była pani dyrektor Elżbieta Górska – Zborowska.

W czasie obrad omówiono:
- regulamin współzawodnictwa klas IV – VI
- wyniki ankiety dotyczącej dyskoteki
- organizację spotkania z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
- udział szkoły w różnych działaniach charytatywnych – zebrane zakrętki będziemy przekazywali Fundacji „Promyczek"
- oddawania głosów na projekt świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych w konkursie zorganizowanym przez fundację Aviva. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli zgłosić swoje pomysły i zadać pytania Pani Dyrektor.

 

Odwiedziny w szpitalu

Dnia 04.12.2014 r. delegacja uczniów z naszej szkoły (Iwona Kubień, Patrycja Kowala, Wojciech Bylica) odwiedzili oddział dziecięcy w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach, by przynieść małym pacjentom okruch radości.
Samorząd Szkolny zakupił 29 ślicznych pluszaków, które zostały oddane chorym dzieciom będącym aktualnie w szpitalu. Na koniec mama Wojtka zrobiła nam pamiątkowe zdjęcie z panem ordynatorem, który podziękował za podarunki i życzył, byśmy nigdy nie trafili do szpitala. Iwona Kubień i Patrycja Kowal

Zbiórka zakrętek, puszek i makulatury

Wczoraj, tj. 24. 11. przyjechał pan z firmy skupującej surowce wtórne i zakupił: zakrętki, puszki i makulaturę. Za wszystko otrzymaliśmy 243 zł i 99 groszy. Samorząd Szkolny wkrótce poinformuje, na jakie cele przeznaczył te środki. Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli udział w naszej akcji. Kolejna zbiórka odbędzie się pod koniec stycznia.Opiekun Samorządu Szkolnego – Barbara Woźniak

DYSKOTEKA SZKOLNA

23 września odbyła się pierwsza w tym roku dyskoteka szkolne. Zebrani uczniowie świetnie się bawili w sali gimnastycznej, a spragnieni jedzenia i picia posilali w sali nr 5, gdzie tym razem umiejscowiony był bufet. W ankiecie, która została przeprowadzona po tej imprezie, uczniowie powiedzieli, że repertuar muzyczny powinien być bardziej różnorodny, dlatego zgłosili chęć udziału w opracowaniu listy utworów na kolejne spotkania.
Jeśli Ty także chcesz współuczestniczyć w doborze piosenek, zgłoś się do pani Marzeny Potempy lub pani Barbary Woźniak.

REGULAMIN
RYWALIZACJI KLAS IV - VI

W ciągu roku szkolnego od września do 19 czerwca oceniamy:
1. udział w życiu społecznym szkoły – wybrane imprezy ogłaszane na bieżąco (informacja o tym czy dana impreza będzie zaliczana podana będzie razem z ogłoszeniem ) – w tym:
- frekwencję (2osoby z klasy zwolnione)
- udział w konkursach
- zaangażowanie klas

2. Ocena za frekwencję w I i II półroczu.

3. Ocena postępów w nauce.

4. Konkurs na czystą szatnię

- worki na obuwie zamienne
- ład i porządek w boksie.

5. Gazetki tematyczne przygotowane przez uczniów.

Sprawozdanie SU za rok 2014/2015

W tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował wiele uroczystości, akcji charytatywnych i konkursów. Rozniesiono zaproszenia dla emerytowanych pracowników naszej szkoły na uroczystości z okazji Dnia KEN oraz Wigilii, wykonano drobne upominki dla wszystkich pracowników – zakładki oraz ozdoby świąteczne, zakupiono cukierki dla wszystkich uczniów klas I-VI.

Zorganizowano cztery dyskoteki z poczęstunkiem (zapiekanki, tosty) oraz następujące konkursy:

 

- konkurs na ozdobę świąteczną,

 

- konkurs na najciekawszy projekt dotyczący zdrowego odżywiania

 

- konkurs na najczystszą szatnię

 

- konkurs literacki i plastyczny przeciw uzależnieniom.

 

Podczas Dnia Zdrowego Odżywiania uczniowie mogli zaprezentować swoje prace oraz skosztować owoców przygotowanych przez świetlicę szkolną.

 

Zapoczątkowaliśmy także losowanie szczęśliwego numerka oraz „Rywalizacje klas", podczas której uczniowie zbierają punkty za udział w poszczególnych działaniach i akcjach szkolnych.

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przygotowaniu „Szlachetnej paczki" dla potrzebującej rodziny oraz akcji „Tydzień dziesięciogroszówki dla Jasia".

 

Reprezentacja szkoły zawiozła maskotki do oddziału dziecięcego szpitala w Wadowicach. Uczniowie pomagali w zabawie podczas „Balu Malucha".

 

W drugim semestrze zorganizowaliśmy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pokaz naszych talentów. Najlepsi uczestnicy wystąpili w Pikniku Szkolnym prezentując swoje umiejętności w pokazie „Mam talent". Zbieraliśmy także surowce wtórne: makulaturę, puszki, zakrętki baterie. Wspieraliśmy akcję humanitarną organizowaną przez PCK – Pomóż Nepalowi oraz akcję „Pola Nadziei" podczas której uczniowie i nauczyciele rozdawali wykonane własnoręcznie z bibuły żonkile wspierając finansowo akcję Domowego Hospicjum Królowej Apostołów w Andrychowie.

 

 

Sprawozdanie SU


Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2013 -2014 włączał się w organizowanie świąt i uroczystości w naszej szkole, akcji charytatywnych, zbiórek surowców wtórnych, konkursów. Zorganizowano 5 dyskotek, podczas których uczestnicy mogli posilić się zapiekankami, pop- cornem, tostami, galaretkami oraz goframi. Za pieniądze pozyskane z bufetu dyskoteki oraz zbiórki surowców wtórnych zakupiono 12 tomów „ Zwiadowców" do naszej biblioteki. Członkowie samorządu chętnie włączali się w akcje charytatywne. Zorganizowano „Maraton dla Jasia" i „Tydzień dziesięcigroszówki" . Przygotowano „ Szlachetną paczkę" dla wybranej rodziny. Uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie w domu katechetycznym „Złoty Promyczek". Pozyskane środki przeznaczono na zakup maskotek do szpitala w Wadowicach i pomoc dla Daru Serca. Samorząd przygotował spotkania dla pracowników szkoły i emerytów z okazji Dnia KEN i Świąt Bożego Narodzenia. Samodzielnie wykonywano kartki świąteczne z życzeniami oraz drobne upominki . Samorząd zorganizował konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ" i „OZDOBĘ WIELKANOCNĄ". Prace naszych uczniów ozdobiły szkolne korytarze w okresie świąt. Rozstrzygnięto konkurs „ Fingerboard" i zakupiono nagrodę w postaci deskorolki. Przez cały rok dbaliśmy o czystość naszych szatni. Z zainteresowaniem śledziliśmy punkty prezentowane na gazetce samorządu. Z okazji Dnia Wiosny Samorząd przygotował konkurs „Mam talent". Finaliści tego konkursu występowali na Pikniku Rodzinny. W tym roku zorganizowano także wybory do nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który będzie pracował w przyszłym roku szklonym.Jeszcze raz dziękujemy uczniom zaangażowanym w pracę na rzecz społeczności naszej szkoły.

9 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego który rozpocznie działalność w roku szkolnym 2014/2015. Wzięły w nich udział klasy III, IV, V. Komisja skrutacyjna w składzie: mgr Barbara Woźniak, Julia Motowidło, Aneta Kowaliczek i Robert Bogunia policzyli złożone głosy. Wszystkich głosów oddano 210, w tym ważnych 208 . W skład SU weszło 11 osób, które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
Wojciech Bylica – 88 głosów
Dawid Gondko - 85
Jan Kawaler 78
Iwona Kubień - 77
Oliwia Borgosz- 72
Zuzanna Pomietło - 72
Queen Legień – 75
Karolina Fryt – 66
Klaudia Moskwik - 65
Katarzyna Brańka - 60
Zuzanna Króliczek - 60

W czasie apelu w dniu 12 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy odchodzący Samorząd Uczniowski w składzie: Klaudia Boczek, Karolina Sojka, Barbara Ćwirko, Julia Żurek, Iwona Kubień, Milena Perończyk, Jan Kawaler, Bartosz Polak, Artur Mizera, Aleksandra Adamus, Zuzanna Pomietło.
Serdecznie wszystkim dziękujemy.
Następnie odbyło się zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego i przekazanie sztandaru. W kolejnym roku szkolnym przewodniczącym będzie Wojciech Bylica, a zastępcą Iwona Kubień.

18 maja2014 r. przy w domu katechetycznym przy Kościele św. Macieja w Andrychowie koło teatralne, wspierając akcję Samorządu Szkolnego – zbieramy na maskotki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wadowicach zaprezentowało przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia".

Wszyscy „aktorzy" bardzo się zaangażowali w to przedsięwzięcie, czym wywołali wiele ciepłych słów krytyki i zapewnili zebranym widzom wiele dobrej zabawy. Za wszystkie ofiarowane datki bardzo dziękujemy. Już niedługo 01 czerwca, więc planujemy wizytę w szpitalu, by dostarczyć zakupione przytulanki.

Niedzielne spotkanie

15 grudnia 2013 r. w domu katechetycznym przy Kościele św. Macieja w Andrychowie odbyło się przedstawienie pt. "Złoty promyczek". Przygotowali je uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego, którzy świetnie się spisali. Widzowie byli oczarowani ich występem. Po zakończeniu spotkania młodzież zbierała do przygotowanego koszyka drobne datki, które w całości zostaną przeznaczone na zakup maskotek dla dzieci leczonych w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach. Tradycyjnie już przedstawiciele Samorządu Szkolnego wybiorą się tam z okazji Dnia Dziecka. Tym, którzy przyszli obejrzeć nasze przedstawienie serdecznie dziękujemy.

Podsumowanie akcji OKRUCH SZCZĘŚCIA

Jaś OgorzelecW czasie świątecznego apelu zostały wręczone dyplomy za udział w tegorocznej akcji OKRUCH SZCZĘŚCIA, która została przygotowana i przeprowadzona przez Samorząd Szkolny. Pierwszy raz MARATON DLA JASIA I TYDZIEŃ DZIESIĘCIOGROSZÓWKI zorganizowaliśmy rok temu. I wtedy i teraz naszym celem było zebranie środków finansowych na rehabilitację Janka Ogorzelca, który choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce i ciągle ma jeszcze problemy z chodzeniem. Zbiórkę pieniędzy rozpoczęliśmy podczas rajdu rowerowego. W czasie odpoczynku w Stajni Hucuł każdy chętny mógł pobiec dla Janka. Potem zorganizowaliśmy w poszczególnych klasach TYDZIEŃ DZIESIĘCIOGROSZÓWKI. Wszyscy przystąpili do zbiórki. Zebrane monety miały różne nominały – od 1 grosza do 5 zł. W liczeniu kilku kilogramów pieniędzy pomógł nam Bank Spółdzielczy w Andrychowie. I tak zamknęliśmy akcję. W tym roku zebraliśmy 855 złotych i 80 groszy i tyle wpłaciliśmy na konto FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ".
Wszystkim, którzy pomogli Jankowi, bardzo dziękujemy!!!

 

 

 

 

Akcja SZLACHETNA PACZKA zakończona!!!

W sobotni ranek zebrali się w szkole: pani Dorota Szymalska – Płonka wraz z mężem, Barbara Woźniak z synem Krzysztofem, pan Sławomir Piekarski, pani Edyta Żydek i przewodnicząca Samorządu Szkolnego Klaudia Bodzek, żeby zapakować ostatnie kartony, opisać paczki, zapakować do samochodów i zawieźć do Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się baza.
To dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej udało nam się przygotować ten świąteczny prezent. Zapakowaliśmy 21 paczek, w których znalazły się między innymi: robot planetarny, deskorolka, lalki, kucyk Pony, gra planszowa, kołdry, ręczniki, poduszki, kilka kompletów pościeli, ciepły kocyk, ubrania dla dzieci, artykuły spożywcze, mleko w proszku, pampersy i słodycze ... Trudno wymienić wszystko.
Chcemy tylko powiedzieć, że po raz kolejny rodzice i dzieci pokazali, że potrafią się dzielić. Na paczkę zebraliśmy ok. 1300 zł, wiele ubrań i żywności. Dziękujemy bardzo tym, którzy nam pomogli w jakikolwiek sposób. Bez tego wsparcia, trudno byłoby wziąć nam udział w tej akcji. Samorząd Szkolny

   

REGULAMIN KONKURSU „CZYSTA SZATNIA NA PIĄTKĘ"
1. Ocenie podlega ogólny porządek w szatni, bierzemy pod uwagę:

  • podpisane wieszaki
  • buty w workach
  • ubrania na wieszakach

2. Raz w tygodniu, porządek w szatni podlega ocenie, za którą klasa otrzymuje punkty a klasy młodsze buźki:

  • świetnie: +50 pkt.
  • bardzo dobrze: +40
  • dobrze: +20
  • słabo: +10
  • bardzo słabo: 0

3. Wyniki wywieszane są na gazetce samorządu raz w miesiącu.
4. Na klasy dbające najlepiej o czystość swoich szatni czekają nagrody 
Powodzenia!!!

Wyniki konkursu

październik listopad grudzień styczeń luty

 

Odsłony: 3202