Rekrutacja

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 11, styczeń 2016

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/19

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie informuje, iż w dniach od 12 do 23 marca prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Lista dzieci spoza obwodu Szkoly podstawowej nr 2 w  Andrychowie zakwalifikowanyh do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/19 

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2018/19

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych w dniach od 01.03. 2018 do 16.03.2018. Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu lub sekretariacie szkoły SP2. Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych. Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się tylko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 16.03.2018 r w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

 

 

Odsłony: 5598