PCK

Kategoria: Podstrony Opublikowano: poniedziałek, 04, listopad 2013

Program działalności Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie

"Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone." /statut PCK-wstęp/

Cele działania Szkolnego Koła PCK

1.Kształtowanie aktywnych postaw dzieci i młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym kalekim.
2.Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej.
3.Krzewienie uczuć przyjaźni do innych ludzi i narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.
4.Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.
5.Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
6.Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz kołami PCK w innych szkołach.
7.Współpraca z różnymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8.Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska.

Zadania koła
- Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży
- Szkolenie sanitarne dzieci
- Działalność opiekuńczo-społeczna
- Rozwijanie przyjaźni międzynarodowych dzieci i młodzieży Czerwonego Krzyża

SK PCK w roku szkolnym 2013/2014 zrzesza 115 członków- uczniów z klas I – VI oraz 13 nauczycieli:

1. Aneta Bizoń
2. Bożena Cinal
3. Dorota Grocka
4. Jadwiga Kubera
5. Lucyna Laszczak
6. Jan Makowiecki
7. Marcelina Mikołajczyk
8. Renata Paleczna
9. Dorota Paździora
10. Alicja Pietraszek
11. Marzena Potempa
12. Grażyna Szczepaniak
13. Bożena Ryczek

Zarząd Szkolnego Koła PCK przy SP 2 w Andrychowie:

Aneta Bizoń – przewodnicząca

Lucyna Laszczak – z- ca przewodniczącej

Dorota Paździora – sekretarz

Jadwiga Kubera - skarbnik


 CZERWONOKRZYSKIE ŚWIĘTO DARCZYŃCÓW ZDROWIA I ŻYCIA
„KREW DAREM ŻYCIA"

23 listopada 2013 r. Polski Czerwony Krzyż obchodził Jubileusz 55 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Dni Honorowego Krwiodawstwa były okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi z Gminy Andrychów. Uczniowie z kl. Ia i IIc naszej szkoły pod opieką nauczycieli mgr Danuty Wiktor i mgr Anety Bizoń wzięli udział w uroczystej akademii i przedstawili montaż słowno – muzyczny. Dołączyli się również do życzeń oraz złożyli podziękowania. „Życzymy Honorowym Krwiodawcom, aby ich poświęcenie procentowało radością i uśmiechem Tych, którzy dzięki ich ofiarności cieszą się dziś życiem i zdrowiem".

 • dscn2861
 • dscn2871
 • dscn2875
 • dscn2883
 • dscn2895
 • dscn2897
 • dscn2899
 • pck2013

Simple Image Gallery Extended


ZBIÓRKA ODZIEŻY
W dniach 22.11. do 20.12.2013 Szkolne koło PCK przeprowadza zbiórkę używanej (ale w dobrym stanie) odzieży zimowej.


ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI  29.11 – 01.02.2013
„Dzielmy się z potrzebującymi, aby ich święta były bardziej świąteczne"

SK PCK przy SP 2 w Andrychowie po raz kolejny wzięło udział w Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej na terenie Andrychowa pod patronatem Banku Żywności z Krakowa. Nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli oraz członków SK PCK zbierali produkty żywnościowe w sklepach na terenie Andrychowa.
W całej akcji zebrano 2322 kg żywności. Zebrane produkty w formie paczek świątecznych zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi zakupami oraz naszym wolontariuszom!

 • dsc00102
 • dsc00106
 • dsc00107
 • dsc00109
 • dsc00113

Simple Image Gallery Extended


 I TY TAKŻE POTRAFISZ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY

SK PCK włączyło się w organizację zajęć z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Warsztaty przeprowadziły panie pielęgniarki, które w formie praktycznej z użyciem fantomów do resuscytacji uczyły uczniów z naszej szkoły odpowiednich zachowań i postaw w sytuacji zagrożenia życia, które powinno rozpocząć się już od najmłodszych lat, gdyż pierwsza pomoc to często jedyna szansa, by zapobiec tragedii.
Wszyscy wiemy jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Uczniowie poznali praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, zapamiętywali numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie naszego kraju. Uczyli się również, jak prawidłowo przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem pogotowia, poznali bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej.

 • dsc00190
 • dsc00192
 • dsc00193
 • dsc00195
 • dsc00197
 • dsc00198
 • dsc00201
 • dsc00202

Simple Image Gallery Extended


 Wielkanocna Zbiórka Żywności

Szkolne Koło PCK przy SP 2 nr 2 w Andrychowie po raz kolejny wzięło udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności organizowanej na terenie naszego miasta. Nasi wolontariusze zbierali żywność w sklepach: Wizan ul. Legionów, PSS „Społem" ul. Pl. Mickiewicza, ul. Krakowska 101. W gminnej akcji zebrano przy naszym współudziale 2475 kg produktów spożywczych. Pozyskana żywność zostanie przekazana najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom z naszej szkoły. Organizatorzy zbiórki serdecznie dziękują Wszystkim Darczyńcom za wsparcie i ofiarność. Dziękujemy.

 • dsc00713
 • dsc00714
 • dsc00718
 • dsc00719
 • dsc00720
 • dsc00723
 • sam_0803
 • sam_0804

Simple Image Gallery Extended


25-26 września 2015 r. SK PCK przy SP 2 w Andrychowie po raz kolejny wzięło udział w Zbiórce Żywności zorganizowanej na terenie Andrychowa pod patronatem Banku Żywności z Krakowa. Nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli zbierali produkty żywnościowe w sklepach na terenie Andrychowa. W całej akcji zebrano 2200 kg żywności. Zebrane produkty w formie paczek zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Szkolne Koło PCK serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórki żywności.


 

SK PCK przy SP 2 w Andrychowie w dniach 4 - 6 grudnia 2015 r. wzięło udział w Zbiórce Żywności zorganizowanej na terenie Andrychowa pod patronatem Banku Żywności z Krakowa. Nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli zbierali produkty żywnościowe w andrychowskich marketach, głównie: cukier, mąkę, makaron, ryż, olej, konserwy. W całej akcji zebrano 2383kg żywności. Zebrane produkty w formie paczek zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Szkolne Koło PCK serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli przy przygotowaniu i prowadzeniu zbiórki żywności.

 • _153048
 • _153059
 • _153235
 • _1551563
 • _155234
 • cam01959
 • cam01960
 • cam01961
 • cam01962
 • dsc03226
 • dsc03227
 • dsc03228
 • dsc03231
 • dsc03232

Simple Image Gallery Extended


SK PCK przy SP 2 w Andrychowie w dniach 11- 13 marca 2016 r. po raz kolejny wzięło udział w Zbiórce Żywności zorganizowanej na terenie Andrychowa pod patronatem Banku Żywności z Krakowa. Nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli zbierali produkty żywnościowe w andrychowskich marketach, głównie: cukier, mąkę, makaron, ryż, olej, konserwy. W całej akcji zebrano 2863 kg żywności. Zebrane produkty w formie paczek zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Szkolne Koło PCK serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli przy przygotowaniu i prowadzeniu zbiórki żywności.

 • _110406
 • dsc03365
 • dsc03366
 • dsc03367
 • dsc03368
 • dsc03370
 • photo
 • photo2
 • photo3

Simple Image Gallery Extended


SK PCK zaprasza wszystkie klasy do udziału w Ogólnopolskiej akcji PCK „GORĄCZKA ZŁOTA". Prosimy o gromadzenie monet o nominale : 1,2 i 5 groszy. Zebrane pieniądze pozwolą na sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z najuboższych rodzin. Termin zbiórki pieniędzy upływa 03.06.16 r. (Prosimy, aby monety były posegregowane np. 1grosz, 2 grosze, 5 groszy - pieniądze oddajemy do A.Bizoń lub L. Laszczak).

 

 

Odsłony: 2731