Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 2016-2017

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 25, październik 2017

Diagnoza w zakresie poziomu bezpieczeństwa, pojawiających się w szkole zagrożeń.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 przeprowadziliśmy wśród rodziców, nauczycieli i wszystkich  uczniów z klas III – VI ankiety na temat bezpieczeństwa. W badaniach wzięło udział: 491 rodziców, 349 uczniów oraz 37 nauczycieli. Szkolny zespół ZPB  dokonał analizy wyników ankiet, opracował wnioski i plan dalszej pracy.

98%  rodziców zaznaczyło, że szkoła, do której uczęszczają ich dzieci jest bezpieczna.

86% uczniów czuje się w swojej szkole bezpiecznie.

100% nauczycieli uważa, że szkoła jest bezpieczna.

Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa

Ankieta dla uczniów na temat bezpieczeństwa

Ankieta dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa


Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje prewencyjne takie jak: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie itp. W tym też celu 28.09.2016 r. odbyła się pierwsza edycja zajęć edukacyjno-profilaktycznych pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze".

W spotkaniu wzięły udział tegoroczne pierwszaki ze wszystkich szkół podstawowych gminy Andrychów. Z inicjatywy Straży Miejskiej i Burmistrza Miasta maluchy w ciekawy, konkursowy sposób przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do i ze szkoły. Jeździły na hulajnodze, budowały przejście dla pieszych, malowały znaki drogowe, śpiewały piosenki i tańczyły Zumbę. Wszystkie konkurencje zostały nagrodzone brawami i prezentami. Zabawowy charakter imprezy przeniósł się również na dorosłych. Przedstawiciele różnych służb prewencyjnych zmagali się z małymi zawodnikami w różnych dyscyplinach. Oczywiście zwycięzcami okazywali się zawsze ci, do których te zajęcia były adresowane - dzieci. Na zakończenie imprezy wszyscy biorący w niej udział otrzymali słodki poczęstunek i znaczki odblaskowe. Dziękujemy za mile spędzony czas. Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowawcami.


Już po raz siódmy w naszej szkole miał miejsce Rodzinny Rajd Rowerowy. Chociaż aura nie dopisała, uczestnicy nie narzekali na niedogodności spowodowane deszczem. W rajdzie uczestniczyło ponad 100 rowerzystów. Sprawnie, ale przede wszystkim BEZPIECZNIE pokonali trasę w stronę Sułkowic ulicą Racławicką i Wspólną, następnie na pętli autobusowej w Sułkowicach Środkowych zawrócili i z powrotem przyjechali przez Bolęcinę do Andrychowa.

O bezpieczeństwo, przez całą drogę rajdu, dbała policja, straż miejska oraz strażacy. Celem corocznego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest nie tylko popularyzowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, ale także podnoszenie kultury społeczeństwa na rzecz bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzegania przepisów drogowych, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie roweru jako atrakcyjnego środka transportu. Nasza placówka już od 2010 r. posiada certyfikat ,,Szkoła promująca Bezpieczeństwo". Realizujemy projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Staramy się, aby nasze działania zmierzały do poprawy poczucia bezpieczeństwa. Po zakończonym Rajdzie na uczestników czekał ciepły posiłek, a także kawiarenka!
Uczniowie, którzy nie brali udziału w rajdzie mieli możliwość uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, zabawach ruchowych, a dzieci z klas młodszych obejrzeli przedstawienie zatytułowane „Ruch drogowy". Nasi najmłodsi uczniowie spotkali się z aspirantem sztabowym p. Rafałem Tlałką. Nie zapomnieliśmy też o potrzebujących, bowiem wszyscy biorący udział w Rajdzie mogli wesprzeć akcję „Pomoc mierzona kilometrami".

 • _103141
 • _105258
 • _110100
 • _111043
 • _111902
 • _111907
 • dsc_0305
 • dsc_0308
 • dsc_0311
 • dsc_0312
 • dsc_0314
 • dscf1516
 • dscf1517
 • dscf1518
 • dscf1519
 • dscf1521
 • dscf1522
 • dscf1523
 • dscf1524
 • dscf1529
 • dscf1530
 • dscf1531
 • dscf1533

Simple Image Gallery Extended


Czy to tylko zwykła ,,gra w klasy"?
Uczniowie z klasy I b w ramach lekcji ,,grali' w klasy namalowane przed szkołą. Była to bardzo pouczająca zabawa powiązana z nauką udzielania pierwszej pomocy. Wcześniej na zajęciach dzieci poznały numer alarmowy 112. Dowiedziały się też, kiedy należy z niego korzystać. Wszyscy chętnie uczestniczyli w grze edukacyjnej. Na pewno wrócą, aby wspólnie ,,pograć" z rodzicami i kolegami.

 • _140045
 • _140137
 • _140204
 • _140218
 • _140229
 • _140248
 • _140351
 • _140358
 • _140411

Simple Image Gallery Extended


BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA PRZYJDŹ- ZABIERZ GŁOS- POSŁUCHAJ

W Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie dnia 27 października 2016 roku o godzinie 16.00 miała miejsce DEBATA SPOŁECZNA. Komendant Policji w Andrychowie zaprosił do niej Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1 oraz mieszkańców z rejonu tych szkół.

Tematem debaty było BEZPIECZEŃSTWO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Szkół. Na zaproszenie odpowiedziało, swoim przybyciem, około 40 osób. Spotkanie rozpoczął Komendant Policji w Andrychowie, wprowadzając w temat debaty. Jako pierwszy, głos zabrał dyrektor Gimnazjum nr 1 Pan Mirosław Pachel. Zwrócił uwagę na najważniejsze problemy dotyczące okolicy szkoły, m.in. problem z parkingiem, korzystaniem przez młodzież i mieszkańców z boisk przy szkole, nie zawsze zgodnie z ich przeznaczeniem, a także zasygnalizował problem sprzedaży alkoholu nieletnim czy miejsca spotkań osób, które swoim zachowaniem demoralizująco wpływają na młodzież idącą tamtędy do szkoły.
Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Elżbieta Górska – Zborowska, która potwierdziła obawy i problemy wymienione przez poprzedniego rozmówcę, bowiem szkoły mają wspólne obiekty, ale zwróciła uwagę na konfliktowy wjazd do szkoły od strony ulicy Dąbrowskiego. Zasugerowała, że zastosowanie zakazu wjazdu, właśnie od tej ulicy, rozwiąże problem zakorkowanych przejazdów w newralgicznych godzinach.
Dyrektorzy poprosili przedstawicieli służb mundurowych o częstsze kontrole w wymienionych przez nich miejscach i dyscyplinowanie czy to kierowców wjeżdżających na parking, czy też osoby zachowujące się na obiektach szkolnych, czy w jej okolicy nieodpowiednio, a wręcz demoralizująco. W dalszym ciągu debaty głos zabrali również Rodzice, którzy zwrócili uwagę na złe usytuowanie przejść dla pieszych czy też poprosili o interwencję w sprawie zamontowania progów zwalniających. Wypowiedział się też opiekun terenu rekreacyjnego przy szkołach Pan Stanisław Bystrzycki, który poprosił o bardziej wnikliwą kontrolę Policji, przebywających na obiektach, o których mowa, osób.
Pani Marta Kajzer, dyrektor OWR-u, w Andrychowie zaapelowała, aby problemy związane ze spożywaniem alkoholu, bądź zaistnieniu faktu jego sprzedaży młodzieży nieletniej, zgłaszać natychmiast, gdy jesteśmy tego świadkami, a nie dopiero następnego dnia czy później.
Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie poinformował zebranych, że od dwóch tygodni zalecił pracownikom wzmożone kontrole okolic szkół, przejść dla pieszych, w godzinach od 7.30 do 8.00, ale słysząc teraz rozmówców zaleci jeszcze dodatkowo kontrole, tych terenów, od godziny 15.30, gdy rodzice przyjeżdżają po dzieci do szkoły. Przypomniał również, że w każdej ważnej sprawie można dzwonić bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr 986.
Na zakończenie Komendant Policji w Andrychowie podziękował Wszystkim zebranym i podsumował debatę na temat BEZPIECZEŃSTWA, przedstawił wnioski wynikające z wypowiedzi rozmówców oraz zaprosił na kolejną debatę, sprawdzającą jakie działania zostały podjęte i co udało się zrobić w kwestii zgłaszanych problemów. Zatem do zobaczenia wkrótce.

 • dscf1712
 • dscf1713
 • dscf1714
 • dscf1715
 • dscf1716
 • dscf1720
 • dscf1721
 • dscf1722
 • dscf1723
 • dscf1724

Simple Image Gallery Extended


W ramach V Ogólnopolskiej Akcji Walki z Nadwagą w Rodzinie „Uwaga Nadwaga", 2 listopada 2016 r. uczniowie klasy Ia spotkali się z dietetykiem mgr inż. Katarzyną Surma. Pani dietetyk szczegółowo omówiła wszystkie zasady racjonalnego żywienia oraz główne błędy żywieniowe prowadzące m.in. do nadwagi i otyłości, a w konsekwencji do wielu groźnych chorób. Uczniowie dowiedzieli się jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać, jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny, wzięli udział w konkursie o zdrowiu oraz wykonali według własnego pomysłu smaczne, kolorowe i zdrowe sałatki owocowe. Dziękujemy pani Kasi za spotkanie i nawiązanie współpracy z naszą szkołą. Mamy nadzieję, że spotkania tego typu pomogą naszym uczniom wyeliminować błędy w sposobie żywienia oraz zmienić nawyki żywieniowe na lepsze, gdyż od tego w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. 

 • _080912
 • _081740
 • _081822
 • _082153
 • _083905
 • _084124
 • _084628
 • _105045
 • _111740
 • _111816
 • _112455
 • _112734
 • _113028
 • _125044

Simple Image Gallery Extended


 Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka" to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa, skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się już VIII edycja tego programu. Celem akcji była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. W programie wzięli udział uczniowie klasy 1a. Dzieci uczyły się, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i domu. Zwracały uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadamiały sobie, jakie są skutki niebezpiecznych zachowań. Dodatkowo zajęcia w klasie 1a rozbudowano o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
Każdy uczeń otrzymał specjalnie przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, a nasza szkoła zdobyła Certyfikat, potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka". 

 • _074100
 • _085741
 • _091807
 • _091843
 • _091919
 • _092007
 • _092106
 • _104622
 • _104700
 • _105025
 • _105411
 • _105458
 • _110501
 • _111112
 • _112209

Simple Image Gallery Extended


W czwartek 1 XII w naszej szkole odbył się pokaz rowerowy, zachęcający uczniów do udziału w zajęciach prowadzonych przez Akademię Rowerową. Szkolenia akademiii to profesjonalne zajęcia z nauki jazdy rowerowej dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat organizowane pod okiem doświadczonych i utytułowanych trenerów. Dzieci nabywają podczas nich zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, która pozwala im sprawdzić i rozwijać swoje umiejętności.

 • _100441
 • _100629
 • _100657
 • _100934
 • _101048
 • _101052
 • _101059
 • _101125
 • _101216
 • _101242
 • dscf1880
 • dscf1883
 • dscf1884
 • dscf1890
 • dscf1891
 • dscf1894
 • dscf1895
 • dscf1896
 • dscf1897
 • dscf1902
 • dscf1903
 • dscf1908
 • dscf1909

Simple Image Gallery Extended


29 listopada po raz kolejny nasza szkoła gościła uczniów z klas drugich z całej gminy na konkursie ,,Bezpiecznie, zdrowo, kolorowo".
Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Górska - Zborowska, która powitała wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów skierował do uczestników również Pan Andrzej Szafrański - Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, który życzył wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Pani Elżbieta Drzazga, pracująca w Straży Miejskiej. Jak co roku była w komisji sędziowskiej. Zespoły liczące po trzy osoby miały do rozwiązania zagadki o zdrowiu i bezpieczeństwie. Musiały wykazać się wiedzą z zakresu znajomości numerów alarmowych oraz wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z układaniem haseł o zdrowym stylu życia i prawidłowym odżywianiu.
Ostatnie zadanie konkursowe polegało na posegregowaniu produktów na zdrowe i mniej zdrowe. Wszyscy wykonali to zadanie bezbłędnie. Potem nastąpiła degustacja tych zdrowych i tych trochę mniej zdrowych produktów. Jak zwykle wszyscy dobrze się bawili, wykazując się dużą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania i ogólnie zdrowego stylu życia. Jednakże konkurs to rywalizacja. I tym razem trzeba było wyłonić tych najlepszych. I miejsce zajęli uczniowie z Targanic.Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy 

 • dscf1784
 • dscf1786
 • dscf1787
 • dscf1788
 • dscf1789
 • dscf1790
 • dscf1791
 • dscf1809
 • dscf1810
 • dscf1811
 • dscf1812
 • dscf1813
 • dscf1824
 • dscf1825
 • dscf1826
 • dscf1829
 • dscf1830
 • dscf1831
 • dscf1832
 • dscf1833
 • dscf1839
 • dscf1844
 • dscf1846
 • dscf1848
 • dscf1849
 • dscf1851
 • dscf1852
 • dscf1853
 • dscf1855
 • dscf1859
 • dscf1860
 • dscf1862
 • dscf1864
 • dscf1867
 • dscf1869
 • dscf1871

Simple Image Gallery Extended


Nasza szkoła otrzymała 10 miejsc na 6 dniowe szkolenie pn. "Jeżdżę z głową". Ponieważ szkoleniem, zgodnie z załączonym pismem(czytaj tekst) mogli być objęci uczniowie klas III i IV, wychowawcy tych klas zostali poproszeni o poinformowanie uczniów i ich rodziców oraz wybranie jednego ucznia.


19 stycznia 2017r. odwiedziła uczniów klasy pierwszej przedstawicielka Straży Miejskiej, pani Elżbieta Drzazga. Przeprowadziła zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku zimowego w ramach akcji "Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską ". Przypomniała i uświadomiła dzieciom, że z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. na boisku drogi czy zbiornika wodnego.Przypomniała również zasady, jakimi trzeba kierować się w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Zajęcia prowadzone były przy pomocy specjalnie do tego przygotowanej prezentacji, pełnej kolorowych obrazków oraz plansz edukacyjnych adekwatnych do omawianych zagadnień. Podczas spotkania przypomniano numery alarmowe służb ratunkowych oraz przekazane zostały informacje dotyczące tego, na co zwrócić szczególną uwagę w czasie zabaw na śniegu, tak by po feriach zimowych cało i zdrowo wrócić do szkolnych obowiązków. Dziękujemy za to spotkanie. Uczniowie klas 1. 

 • dsc_0007
 • dsc_0013
 • dsc_0018
 • dsc_0019
 • dsc_0022
 • dsc_0023
 • dsc_0024
 • dsc_0025
 • dsc_0026
 • dsc_0027
 • dsc_0028
 • dsc_0031
 • dsc_00351

Simple Image Gallery Extended


10 maja przedstawiciele klas trzecich, wyłonieni w szkolnych kwalifikacjach, reprezentowali naszą szkołę w XX Gminnym Turnieju „ Bezpieczna droga" zdobywając II miejsce. Uczeń klasy 3b Bartłomiej Koryga bezbłędnie pokonał rowerowy tor przeszkód uzyskując maksymalną ilość punktów za tę konkurencję. Natomiast jego koledzy Mikołaj Lupa z 3f i Piotr Pilch z 3d wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz wiedzą na temat świadomego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Nasi uczniowie uplasowali się na II miejscu, tuż za gospodarzami turnieju. To pierwszy tak spektakularny sukces naszych trzecioklasistów w tym konkursie. Liczymy w przyszłym roku na więcej.  

 • wp_20170510_10_23_49_smart
 • wp_20170510_10_33_40_smart
 • wp_20170510_10_33_49_smart
 • wp_20170510_11_39_15_smart
 • wp_20170510_11_43_24_smart

Simple Image Gallery Extended


Dnia 16 maja 2017r. uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą Barbarą Czepiec udali się w odwiedziny do Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Program wycieczki podzielony był na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omawiano zagadnienia związane z rozwojem pożarów i zagrożeń dla ludzi jakie powoduje pożar. Podczas części praktycznej dzieci uczyły się:
• poruszania w zadymionych pomieszczeniach;
• odpowiednio reagować na gorące drzwi;
• postępować po zadziałaniu czujek dymu, tlenku węgla, gazu ziemnego;
• powiadamiać otoczenie o zagrożeniu;
• wzywać pomocy ze strony służb ratowniczych;
• prawidłowo rozpoznawać znaki bezpieczeństwa.
Dodatkowo dzieci mogły bliżej zapoznać się z pracą strażaków oraz sprzętem jaki znajduje się na wyposażeniu Jednostki Straży Pożarnej. Dziękujemy za ciekawe spotkanie.

 • _125759
 • _130641
 • _134644
 • _134656
 • _134737
 • _135530
 • _141337
 • _142042
 • _142319
 • _142721
 • _142908
 • _143223

Simple Image Gallery Extended


 POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!
Takie hasło było myślą przewodnią II DEBATY SPOŁECZNEJ zorganizowanej 18 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Gospodarzami i zarazem prowadzącymi spotkanie była andrychowska Policja. Przewodniczył debacie komendant Komisariatu Policji w Andrychowie nadkom. Arkadiusz Śniadek wraz z nim przybyli dzielnicowi, specjalista ds. nieletnich asp. sztab. Rafał Tlałka, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz oraz Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. W debacie brali udział także Dyrekcja, Grono Pedagogiczne SP2, Gim. nr 1 oraz rodzice. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się jak działa, powołana w 2016 roku, platforma Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także program „Dzielnicowy bliżej nas", który ma na celu wprowadzenie zmian w pracy dzielnicowych. Funkcjonariusze nastawieni będą na bezpośredni kontakt ze społecznością swojej dzielnicy. Powstała również bezpłatna aplikacja „Moja Komenda", działająca w trybie offline, dzięki której można odnaleźć dzielnicowego w całej Polsce, numer jego telefonu służbowego, adres mailowy i oczywiście nazwisko. W tej kwestii zabrał także głos komendant Straży Miejskiej, który poinformował, że powołał sekcję dzielnicowych, którzy ściśle współpracują z Policją i zajmują się sprawami porządkowymi.
Funkcjonariusz ds. nieletnich Rafał Tlałka przedstawił kolejną kwestię działań Policji, a mianowicie program działań profilaktycznych m.in.: projekt edukacyjny dla klas IV-VI „Zagrożenia w sieci", dla klas młodszych „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", dla młodzieży gimnazjalnej „I Ty możesz zostać ratownikiem", dla starszych „Bezpieczny senior", a także „Bezpieczeństwo na stoku" czy „Kibice i doping- TAK! Pseudokibice i agresja – NIE!". Wszystkie te projekty, programy przynoszą oczekiwane efekty, wiedza zdobyta na ten temat wykorzystywana jest przez uczestników spotkań w praktyce.
Burmistrz Andrychowa zwrócił się z prośbą, aby reagować na wszelkie zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu. Podziękował komendantom Policji i Straży Miejskiej za to, że poczucie bezpieczeństwa w gminie Andrychów wzrasta. Życzył wszystkim spokojnych spacerów i miłych sąsiadów.
Komendant Policji przedstawił również ewaluację z poprzedniej debaty, która była w zeszłym roku. Dokonana została analiza czynników, które wpływają na poziom bezpieczeństwa w rejonie szkół. Następnie podsumował debatę, podziękował wszystkim zebranym i zaprosił do współpracy, bowiem bezpieczeństwo to priorytet w działaniach nie tylko służb mundurowych, ale każdego z nas.

 • dscf2451
 • dscf2452
 • dscf2453
 • dscf2454
 • dscf2455
 • dscf2456
 • dscf2457
 • dscf2460
 • dscf2462
 • dscf2465

Simple Image Gallery Extended


W pierwszej połowie czerwca uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w interaktywnych zajęciach na terenie Komisariatu Policji w Andrychowie. Asp. szt. Rafał Tlałka zapoznał dzieci ze specyfiką pracy policji. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia Komisariatu, zobaczyli  wyposażenie, które jest wykorzystywane w pracy policji. Dużą atrakcją dla dzieci było to, że mogli zobaczyć wnętrze radiowozu. Policjant udzielił uczniom cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas wypoczynku w czasie wakacji. Szczególną uwagę zwrócił na kontakty z obcymi osobami oraz na bezpieczeństwo kąpieli nad niestrzeżonymi akwenami wodnymi. Pan Rafał Tlałka spotkał się również w szkole z uczniami klas IV i rozmawiał z nimi  na temat odpowiedzialności prawnych nieletnich oraz  zagrożeń w sieci.

 • _101734
 • _102136
 • _102907
 • _104141
 • _1122431
 • _112333
 • _1125321
 • _112726
 • _112906
 • _113521

Simple Image Gallery Extended


W sobotę 10 czerwca budynek naszej szkoły był wypełniony po brzegi. Każdy z uczestników spotkania mógł znaleźć coś dla siebie. Po pokazach tresury psów oraz tańców w wykonaniu zespołu DINO i KLUBU TANECZNEGO "RAGTIME" odbył się konkurs Mam Talent. W salach lekcyjnych, ponieważ pogoda po raz kolejny spłatała nam figla, odbywały się pokazy doświadczeń i zajęcia kreatywne. Tradycyjnie też było wyrabiane mydło. Natomiast korytarz opanowały osoby lubiące sportową rywalizację. Kiedy się przejaśniło, rozpoczęła się biesiada przy grillu obsługiwanym przez szefa kuchni z Czarnego Gronia. Jeśli ktoś znalazł czas, mógł skorzystać z usług uczennic z ZDZ i poprosić o modną fryzurę  lub odwiedzić GARAŻOWĄ WYPRZEDAŻ DWÓJECZKI i nabyć wybraną rzecz. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa, tudzież szczęśliwy numerek i malowanie twarzy. Lubiących podróże zapraszała na przejażdżkę po Andrychowie ciuchcia z Mini Zoo Kucyk. Można też było obejrzeć pokaz taktyki wojskowej przygotowany przez Związek Strzelecki i posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Andropol. Wiele emocji wzbudził konkurs w rzędach, w którym rywalizowali rodzice, uczniowie i nauczyciele. Po zaciętej walce wygrali rodzice. Zapewne przegrane drużyny już niebawem rozpoczną treningi, by w następnym roku pokonać tegorocznych zwycięzców. Na zakończenie imprezy odbyła się licytacja tortu. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się przygotować tak świetna zabawę.

Serdeczne podziękowania składamy też naszym sponsorom: „Andropol” S.A., ADAH Adam Ćwiertka spółka jawna, ADDENT gabinet dentystyczny, AESTHETICA DERMADENT profesjonalny gabinet stomatologiczny, Aneta Mleczko Salon urody ESTETICA, Cades Wojciech Gasidło, Cukiernia Wadowice HMH Hardek Mąka Hardek, CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o. o., Czarny Groń, Dinolandia,    Donata Zemanek, e.badan ATELIER URODY, Energylandia, Firma SOKÓŁ, Goodmanbikes producent rowerów, Hotel & Spa Kocierz, Hurtownia Warzyw i Owoców Mizera Mizera Sp.J., Hurtownia Warzyw, Owoców i Cytrusów Owoc Sp.o.o. Mleczak, Inwałd Park, Jubiler J.Liszka, KA-MA Hurtownia Tekstyliów, KAUFLAND, Ksero-Grafix, Kwiaciarnia ”Konwalia”, KZWM  OGNIOCHRON S.A, LANEKO, Pan Marcin Mikołajczyk, MACIEJ KOŹBIAŁ, Maspex sp. z o.o., Mini Zoo „Kucyk”, Obiecanki Cacanki, P.P.H.U. LORIN JERZY ŁUCZAK, P.P.U.H.  Maciej Szlagor,  P.P.U.H. Zbigniew Sajdak Piekarnia SKIBA, Park Rozrywki Zatorland, Pizzeria Piekiełko, Pracownia Jubilerska MON-MAR, Pracownia złotnicza Czesław Duszyk, Profesjonalne szkolenie psów Gerard Adamczyk, Przystań nad stawem, PSS SPOŁEM, Rafał Rajda – Mechanika Pojazdowa, Ragtime Szkoła Tańca Towarzyskiego Kęty, Restauracja – Pizzeria Magik, Restauracja Adria, Restauracja Bracia, Restauracja Gala - Miejsce Spotkań, Santander Consumer Bank, SHE P.P.H.U. Sklep zabawkowy Tomiko, STOLARSTWO SMAZA, STUS Szkółka Krzewów Ozdobnych, UNO – MED. Centrum Medyczne, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie, Zespół Dino, Zespół Ragtime, ZPH  Koppol – Krzysztof Kopytko

 • dsc_0360
 • dsc_0368
 • dsc_0370
 • dsc_0375
 • dsc_0379
 • dsc_0388
 • dsc_0389
 • dsc_0395
 • dsc_0399
 • dsc_0402
 • dsc_0407
 • dsc_0413
 • dsc_0414
 • dsc_0419
 • dsc_0421
 • dsc_0426
 • dsc_0427
 • dsc_0428
 • dsc_0433
 • dsc_0434
 • dsc_0439
 • dsc_0441
 • dsc_0443
 • dsc_0445
 • dsc_0447
 • dsc_0449
 • dsc_0450
 • dsc_0451
 • dsc_0454
 • dsc_0462
 • dsc_0463
 • dsc_0465
 • dsc_0466
 • dsc_0471
 • dsc_0473
 • dsc_0480
 • dsc_0481
 • dsc_0485
 • dsc_0487
 • dsc_0490
 • dsc_0492
 • dsc_0494
 • dsc_0496
 • dsc_0497
 • dsc_0504
 • dsc_0507
 • dsc_0509
 • dsc_0512
 • dsc_0515
 • dsc_0516
 • dsc_0519
 • dsc_0523
 • dsc_0525
 • dsc_0526
 • dsc_0527
 • dsc_0528
 • dsc_0529
 • dsc_0532
 • dsc_0533
 • dsc_0538

Simple Image Gallery Extended


 

Odsłony: 312