Zebranie z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami23.01.2020r. (czwartek)

Uwaga! Na terenie SP2 została wprowadzona nowa numeracja sal.

W nawiasach znajdują się poprzednie numery klas.klasy I-III

godz. 16.00 –spotkanie w klasach z wychowawcami

1a sala 210 II piętro -wych. B.Czepiec (sala 20a)

1b sala 206 II piętro -wych. L.Laszczak (sala 23)

1c sala 201 II piętro -wych.A.Baścik (sala 18 )

2a sala 204 II piętro -wych. B.Wrona (sala 25 )

2b sala 205 II piętro -wych. D.Wołkowska (sala 24 )

2c sala 203 II piętro -wych. A.Bizoń (sala 26 )

2d sala 207 II piętro -wych. A.Jura (sala 22 )

3a sala 209 II piętro -wych. D.Wiktor (sala 20)

3b sala 106 I piętro -wych. D.Paździora (sala 14 )

3c sala 101 I piętro -wych. Mrz.Kołodziejczyk (sala 10 )

3d sala 108 I piętro -wych. J.Bury (sala 12 )

klasy IV-V

godz.17.00- spotkanie w klasach z wychowawcami

4a sala 009 parter -wych. J. Siwek (sala 011)
4b sala 008 parter -wych. M. Jakubiec (sala 010)
5a sala 211 II piętro -wych. Mrz. Potempa (sala 212 )
5b sala 215 II piętro -wych. A. Bomba-Magiera (sala 209 )
5c sala 109 I piętro -wych.A. Simoni-Kramarz (SP3)
5d sala 111 I piętro -wych. U. Gliszczyńska (sala 115 )
5e sala 112 I piętro -wych. A. Stachowiak (sala 116 )
5f sala 104 I piętro -wych. D. Warmuz (sala 16 )

klasy VI-VII

godz.18.00- spotkanie w klasach z wychowawcami

6a sala 101 I piętro -wych. P.Trojak (sala 10 )
6b sala 113 I piętro -wych. B.Śmiech (sala 117 )
6c sala 103 I piętro -wych. A.Korzeniowska (SP3)
6d sala 212 II piętro -wych. I.Bargiel (sala 213 )
6e sala 108 I piętro -wych. R.Paleczna (sala 12 )
6f sala 201 II piętro -wych. D.Karcz (SP3)
7a sala 115 I piętro -wych. B.Woźniak (sala 112 )
7b sala 114 I piętro -wych. J.Kubera (sala 113 )
7c sala 106 I piętro -wych. K.Zontek-Kwarciak (sala 14 )
7d sala 105 I piętro -wych. Mg.Potempa (sala 15 )

Klasy VIII

godz.17.00 sala 202 II piętro –spotkanie z panią Teresą Lipowiecką (SP3)

Spotkania z wychowawcami

8a sala 217 II piętro -wych. A.Pietraszek (sala 207 )
8b sala 213 II piętro -wych. S.Rola (sala 214 )
8c sala 214 II piętro -wych. A.Góra-Kowalówka (sala 210)