Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice!
Od poniedziałku 26 października br. przez okres dwóch tygodni klasy IV-VIII pracować będą zdalnie. Obowiązuje plan zajęć z uwzględnieniem adnotacji dotyczących nieobecnych nauczycieli (zakładka zastępstwa). Zajęcia online prowadzone będą w aplikacji Ms Teams.
Klasy I-III oraz oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.

Proszę zapoznać się z informacjami przesłanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.
Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.


Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


---------------------------------------------
Załączniki:
2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020) https://dokumenty.men.gov.pl/ee8c8123-480b-4cf7-9ec6-b2e8afe01d02/rozporzadzeniezart30bcovid19.pdf