Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Każdy rok szkolny obfituje w różne wydarzenia, zazwyczaj odpowiednio przygotowane i zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. We wrześniu znamy daty ferii, uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów. Planujemy wycieczki, pikniki i spotkania z rodzicami. Organizujemy całe życie szkolne. Realizując te zamierzenia mija nam rok za rokiem. Wydawać by się mogło, że kluczem sukcesu jest odpowiednio przygotowany plan i konsekwencja w jego realizacji. Tego uczyliśmy Was i Waszych starszych kolegów i koleżanki. Tego również uczono nas i Waszych rodziców. Jednak wydarzenia, których świadkiem jesteśmy od stycznia tego roku zupełnie zmieniły tę teorię. Wszystko co wcześniej było poukładane, znane, sprawdzone i zaplanowane musiało bardzo szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Wszyscy musieliśmy porzucić to co znane i nauczyć się nowych form i metod pracy oraz współdziałania.

W tych trudnych czasach napotkaliśmy wiele trudności i nie uniknęliśmy błędów. Dlatego dziś cieszymy się, że pomimo różnych trudności, czasem zniechęcenia i lęku udało nam się zakończyć ten rok szkolny i spotkać z Wami w szkolnych murach.

Drodzy uczniowie!

Pokonywaliście własne bariery i każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom, które stawiała przed Wami nie tylko szkoła, ale również zupełnie nieznana codzienność. Czasami byliście nauczycielami Waszych rodziców, dziadków i rodzeństwa. Wiele razy udowodniliście swoją dojrzałość i w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach poradziliście sobie doskonale. Pragnę Wam z całego serca pogratulować zdobytych stopni i odniesionych sukcesów.

Szanowni Rodzice!

Bardzo dziękujemy za całoroczną współpracę ze szkołą oraz za pomoc w realizacji wszystkich naszych przedsięwzięć. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy rozwiązać sprawy trudne i skomplikowane oraz mogliśmy nieść pomoc tam, gdzie jej potrzebowano. Dziękujemy za Wasze słowa wsparcia i uwagi, dzięki którym możemy nieustannie poprawiać naszą pracę.

Szanowni Nauczyciele!

Mijający rok szkolny był zupełnie inny niż wszystkie dotychczas i niewątpliwie najtrudniejszy. Bez uprzedzenia i bez szansy na przygotowanie do nowych realiów musieliście wcielić się w nowe role i w szybkim tempie nauczyć się nowych umiejętności związanych ze zdalnym nauczaniem. Wszyscy razem napotkaliśmy wiele problemów zarówno tych czysto technicznych związanych z brakiem sprzętu czy oprogramowania, jak i tych zwykłych, ludzkich związanych ze strachem przed nowym i nieznanym. Mimo tych przeciwności udało Wam się zadbać o edukację Naszych uczniów i przygotować ich do funkcjonowania w tej trudnej codzienności. Gorąco i serdecznie za to dziękuję!

Rozpoczynające się wakacje będą inne. Towarzyszyć nam będą restrykcje sanitarne i związane z nimi ograniczenia. Przestrzegajcie obowiązujących w tym zakresie wytycznych. Dbajcie o bezpieczeństwo Wasze i Waszych bliskich.

Życzę Wam spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Elżbieta Górska – Zborowska

Dyrektor szkoły