Spotkanie z dietetykiem

„SPOTKANIE Z DIETETYKIEM”

W ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Pomagamy, nie oceniamy” organizowanej przez Polskie Centra Dietetyczne 1 października 2020 r. uczniowie klas 1-3 spotkali się z dietetykiem.

 Pani Natalia Suchy szczegółowo, krok po kroku omówiła piramidę żywienia a co za tym idzie zasady zdrowego odżywiania. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz dyskusja z dziećmi na temat zdrowego odżywiania stanowiła bardzo interesujący element tego spotkania. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważną rolę w naszym jadłospisie odgrywa dobrze skomponowane śniadanie. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały broszurki, które zawierały materiał edukacyjny przygotowany przez Centrum dietetyczne.