Płatność za obiady

Rada Rodziców zaproponowała, by dla chętnych rodziców w bieżącym roku szkolnym utrzymać możliwość płacenia za obiady przelewem na konto Rady.

Wpłaty za obiady można dokonywać u pani intendent codziennie w godzinach od 7.15 do 15.15 lub na konto Rady Rodziców SP2 w Banku Spółdzielczym w Andrychowie:

Rada Rodziców SP 2

03 8110 0000 2001 0001 0458 0001

W treści operacji proszę podać:

Imię, nazwisko dziecka

Obiady za ........ (wpisać miesiąc)

Prosimy o regulowanie płatności do 10 dnia następnego miesiąca.

Informacje o kwocie za cały miesiąc będą podawane na stronie internetowej szkoły i FB oraz przesłane za pomocą dziennika elektronicznego rodzicom. W przypadku, gdy dziecko z powodu nieobecności (zgłoszonej pani intendent) nie korzystało z żywienia przez cały miesiąc podane kwoty będą niższe. W takiej sytuacji należy skontaktować się z panią intendent.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia transakcji na adres mailowy: intendent@sp2.andrychow.eu

Opłata za żywienie za cały wrzesień wynosi:

cały obiad - 90 zł,

II danie - 70 zł,

zupa - 20 zł.