Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie w dniu 14 października 2020r.

Zgodnie z Art. 74 Karty Nauczyciela „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym regionie nie planujemy w tym dniu spotkań wszystkich uczniów z wychowawcami i nauczycielami. Świetlice szkolne będą przygotowane do prowadzenia zajęć opiekuńczych dla tych uczniów, których rodzice zgłosili wychowawcom obecność swoich dzieci w szkole w środę 14 października. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy.