Basen

Grupa uczniów z klas III zakończyła cykliczne wyjazdy na basen połączone z nauką pływania.  W trakcie trzymiesięcznego „kursu pływania" nasi uczniowie zapoznali się z ćwiczeniami oswajającymi z wodą typu: ćwiczenia wypornościowe ("korek","meduza"), spady, wślizgi, skoki, gry i zabawy w wodzie. Znają również podstawowe ruchy do stylu pływackiego kraul oraz stylu grzbietowego.

Uczestnictwo w takiej formie aktywności pozwoliło dzieciom i młodzieży naszej szkoły zrozumieć, jak duży wpływ na zdrowie ma pływanie i jak ważna jest systematyczność niezależnie od tego, jaką formę aktywności ruchowej wybiorą. Zajęcia w wodzie były dla nich wielką radością, okazały się również doskonałą formą kształtowania postaw prospołecznych : samodyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania w zespole.

{gallery}phocagallery/rok_szkolny2013_14/basen{/gallery}