Zaświadczenia

Uwaga ósmoklasiści!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły od 31 lipca 2020 r. w godz.7.00-15.00