Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wyglądać będzie nieco inaczej. Dla każdej klasy ustalono godzinę wejścia do szkoły i miejsce odbioru świadectwa.
Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Uczniowie i rodzice muszą mieć zakrytą twarz maseczką lub przyłbicą. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób kierujących porządkiem w tym dniu. Przedstawiciele rodziców, którzy chcą wziąć udział w rozdaniu świadectw proszeni są o uzgodnienie tego z wychowawcą klasy.

Proszę o zastosowanie się do przedstawionych ustaleń!

Elżbieta Górska-Zborowska