Zakończenie klas ósmych - 18.06.2019 r.

Po długoletniej przerwie, w Szkole Podstawowej nr 2, znowu pożegnaliśmy klasy ósme.Dyplomy, podziękowania, wyróżnienia… Jak to przy pożegnaniach bywa – niejednemu z nas, łezka zakręciła się w oku.
Dzień zakończenia roku szkolnego to zawsze taki moment, w którym dokonujemy podsumowania całorocznej pracy. Wyróżniamy na forum szkoły najlepszych z najlepszych. Pierwsze miejsca w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach , sukcesy w konkursach artystycznych i sportowych oraz świadectwa z wyróżnieniem… Były również podziękowania dla rodziców, którzy aktywnie włączyli się w pracę na rzecz szkoły oraz uroczyste przekazanie sztandaru obecnym klasom siódmym.

Uczniowie klas ósmych przygotowali zabawny, ale i wzruszający program, który swoim występem uświetniła Michalina Stanek grając na wiolonczeli.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Barbara Prus oraz Pani dyrektor- Elżbieta Górska- Zborowska, które podziękowały uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę i wysiłek podejmowany podczas minionych ośmiu lat . Życzyły również wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji a absolwentom sukcesów na dalszych etapach kształcenia.