WYMIEŃ PUSTE NA PEŁNE!

ZBIERAMY PUSTE OPAKOWANIA PO KLEJU AMOS.

Klasa, która przyniesie największą ilość otrzyma na koniec roku szkolnego - słodką niespodziankę. Na ucznia najbardziej zaangażowanego w akcję także czeka nagroda - niespodzianka. Za każde zebrane 120 pustych opakowań po kleju AMOS nasza świetlica otrzyma 30 nowych klejów lub zestaw produktów kreatywnych. Opakowania należy przynosić do sali 25 (z dołączoną karteczką, na której trzeba napisać swoje imię, nazwisko, klasę oraz ilość przyniesionych opakowań).