Wpłaty za obiady

Przypominamy, rodzicom uczniów naszej szkoły, że wpłatę za obiady za miesiąc marzec należy uiścić u intendentki lub w sekretariacie szkoły do piątku (19.04.2019 r.)