Sukcesami "Dwójka" stoi

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie to placówka, która zawsze rozwijała talenty i zainteresowania uczniów. Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój osobowy podopiecznych. Wobec powyższego nie dziwi fakt, iż wychowankowie tej szkoły przynoszą jej zaszczyt.


Również w tym roku ,,Dwójka” może poszczycić się wysokimi osiągnięciami swych uczniów.

Aż czterech uczniów zostało finalistami małopolskich konkursów kuratoryjnych. Weronika Oboza uzyskała ten zaszczytny tytuł w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego (opiekun naukowy - Agnieszka Stachowiak), a Ewa Dura w Małopolskim Konkursie Geograficznym (opiekun naukowy – Marzena Potempa).

Duży sukces odniosły dwie uczennice, Weronika Oboza i Jagoda Radke, zostając finalistkami małopolskiego konkursu tematycznego "Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski.” Opiekunem naukowym jest pani Renata Paleczna. Warto dodać, że w gminie Andrychów tylko uczennice ,,Dwójki” zostały finalistkami tego kuratoryjnego konkursu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, ta szkoła odniosła spektakularny sukces w VI Dyktandzie Niepodległościowym ,,Po polsku o historii”. Reprezentanci „Dwójki” przeszli jak burza przez gęste sito eliminacji – w województwie małopolskim startowało 16 150 uczniów z 350 szkół. Później również okazali się bezkonkurencyjni, świetnie radząc sobie z zawiłościami polskiej ortografii.

Ostatecznie Jagoda Radke, Marek Bryndza i Anna Jończy, pod opieką mgr Barbary Woźniak, uzyskali tytuł laureata w kategorii - szkoły podstawowe, klasy IV – VI. Natomiast w kategorii klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjum – Ewa Dura otrzymała wyróżnienie, a Weronika Oboza została finalistką.Obie uczennice przygotowywała mgr Agnieszka Stachowiak.

Mnóstwo sukcesów osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Oto wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach"

I KATEGORIA: NAGRODA DYREKTORA GOK w Świnnej.

Tę nagrodę zdobył Łukasz Sordyl (opiekun Jolanta Sordyl)

II KATEGORIA: MAMA TATA I JA- prace wykonywane przy pomocy osób dorosłych

I miejsce: Lidia Niemiec, Szymon Chmura (opiekun Danuta Wiktor) i Łukasz Sordyl

III KATEGORIA: Rysunek/Malarstwo 7-9 lat

I miejsce- Stanisław Nowak (opiekun Marzena Kołodziejczyk)

III miejsce - Antonina Partyka (opiekun Barbara Czepiec)

Wyróżnienia: Aleksandra Płonka, Julia Molendowska, Nikola Noszka (opiekun Marzena Kołodziejczyk), Iga Węglarz (opiekun Dorota Paździora), Yana Parkhomei (opiekun Barbara Czepiec) i Mikołaj Matejko (opiekun Danuta Wiktor)

IV KATEGORIA: Rysunek /Malarstwo 10-12 lat

II miejsce - Julia Pyzio (opiekun Alicja Pietraszek)

III miejsce: Wiktoria Dyrcz i Paulina Zielińska (opiekun Alicja Pietraszek)

Wyróżnienia: Lena Bożek, Aria Paterek, Hanna Wąwoźniak i Kryspin Adamczyk (opiekun Alicja Pietraszek)

V KATEGORIA: Rysunek /Malarstwo 13-15 lat

I miejsce - Emilia Stachowiak (opiekun Alicja Pietraszek)

III miejsce - Monika Saferna (opiekun Alicja Pietraszek)

VI KATEGORIA: KOLAŻ-WYKLEJANKA 7-9 lat

I miejsce: Nadia Badan (opiekun Anna Jura) i Marta Dwornik (opiekun Joanna Bury)

II miejsce- Natalia Pabis (opiekun Dorota Paździora)

Wyróżnienia: Kacper Gibas (opiekun Marzena Kołodziejczyk), Aleksandra Piekiełko, Jakub Mizera (opiekun Aneta Bizoń), Barbara Szwed (opiekun Dorota Paździora), Nina Ogiegło (opiekun Anna Baścik) i Natalia Prus (opiekun Barbara Czepiec)

VII KATEGORIA: KOLAŻ-WYKLEJANKA 10-12 lat

II miejsce - Zuzanna Fryt oraz wyróżnienie dla Jagody Radke (opiekun Alicja Pietraszek)

VIII KATEGORIA: ALBUMY

Wyróżnienie - Chrystian Miarka (opiekun Dorota Paździora)

IX KATEGORIA: GRAFIKA KOMPUTEROWA 7-9 lat

III miejsce: Jan Mrzyk (opiekun Anna Baścik)

X KATEGORIA: CERAMIKA/MASY PLASTYCZNE

Wyróżnienie: Jędrzej Moskwik (opiekun Danuta Wiktor)

XI KATEGORIA: FORMY PRZESTRZENNE

II miejsce: Liliana Janik (opiekun Danuta Wiktor)

XII KATEGORIA: MAKIETA

III miejsce: Kacper Witkowski (opiekun Danuta Wiktor)

XIII KATEGORIA: MALARSTWO NA SZKLE 7-9 lat

III miejsce: Dawid Stachura (opiekun Dorota Paździora)

Wyróżnienie: Maciej Andrejko (opiekun Dorota Paździora)

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Boże Narodzenie – Tradycja i Współczesność” kwalifikację do wystawy zdobyły: Julia Wiśniowska i Dominika Rajda.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zachowaj trzeźwy umysł” wyróżnienia otrzymali Mateusz Gawęda i Jagoda Radke.

Corocznie w naszej szkole przeprowadzany jest wojewódzki konkurs „Krakowska Matematyka”, nad którym patronat obejmują min. Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski. W tym roku w etapie szkolnym brało udział ponad 40 uczniów z klas 4-6. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż uczniowie poprzez popularyzację tej dziedziny nauki mogą również zdobywać wiedzę dotyczącą historii stolicy województwa- Krakowa. Tegoroczny temat konkursu brzmiał :„100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego”.

W finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego ,,Krakowska Matematyka” wzięli udział: Bartosz Kramarz, Paulina Zielińska oraz Karol Jończy.

Tytuł finalisty otrzymał Mateusz Miarka.

W Gminnym Konkursie Matematycznym Zofia Pasternak zajęła trzecie miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!