Strajk pracowników SP2 (stan na 25.04)

Szanowni Rodzice

W naszej szkole w dalszym ciągu trwa strajk pracowników.

Rodziców mających problem z zapewnieniem opieki dla swoich dzieci prosimy o kontakt z dyrekcją.

W oddziałach przedszkolnych i w świetlicy szkolnej zorganizowane są zajęcia opiekuńczo -wychowawcze.

Działa szkolna stołówka. Staramy się zapewnić opiekę dla każdego dziecka.