Informacja dotycząca zakończenia strajku (26.04)

Szanowni Rodzice

Od soboty 27 kwietnia br. ZNP zawiesza ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Oznacza to, że od poniedziałku 29 kwietnia br. wszystkie zajęcia w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z planem.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 ze zm.), dzień 2 maja br. jest dla wszystkich uczniów dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonym Zarządzeniem dyrektora szkoły (15/2018) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. W tym dniu w godzinach od 7.00 do 16.00 zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Oddziały przedszkolne 2 maja pracują według swojego planu. Rodziców dzieci przedszkolnych proszę o przekazanie wychowawcom informacji czy dziecko 2 maja będzie w przedszkolu – jest to konieczne do zaplanowania na ten dzień wyżywienia.