Strajk - komunikat Dyrektora (aktualizacja)

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

W związku z realną możliwością strajku na terenie naszej szkoły, który może rozpocząć się od 8 kwietnia br., informuję, że nauczyciele biorący udział w akcji strajkowej nie będą podejmowali działań opiekuńczo-wychowawczych ani dydaktycznych.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i w miarę możliwości zapewnienie swoim dzieciom opieki, ponieważ szkoła może mieć ograniczone możliwości w tym zakresie.

Przypominamy, iż w dniach 10-12 kwietnia br. planowane są egzaminy gimnazjalne, a w dniach 15‑17 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN i w porozumieniu z rodzicami, dni te będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów naszej szkoły, którzy nie przystępują do egzaminów.

Rodziców mających problem z zapewnieniem opieki dla swoich dzieci prosimy o kontakt z dyrekcją.

Informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2

w Andrychowie