Płatność za obiady

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Bardzo dziękujemy Wszystkim Rodzicom za wpłaty za obiady za luty, które dzięki udostępnieniu konta bankowego przez Radę Rodziców zostały uregulowane. Ponieważ zajęcia szkolne zawieszone są do 26 czerwca br. chcielibyśmy rozliczyć się przed końcem roku szkolnego z zaległych opłat za marzec. Wpłaty można uiszczać bezpośrednio u pani intendent lub poprzez dokonanie przelewu na konto Rady Rodziców.


Wpłaty za marzec można dokonywać u pani intendent codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na konto Rady Rodziców SP2 w Banku Spółdzielczym w Andrychowie:

Rada Rodziców SP 2

03 8110 0000 2001 0001 0458 0001

W treści operacji proszę podać:

Imię, nazwisko dziecka

Obiady marzec

Prosimy o uregulowanie płatności do piątku 12 czerwca br..

Informacje o kwocie zostaną wkrótce wysłane przez dziennik elektroniczny do każdego rodzica/opiekuna dziecka korzystającego w marcu z wyżywienia w szkolnej stołówce.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia transakcji na adres mailowy: intendent@sp2.andrychow.eu