Ogłoszenie starosty powiatu wadowickiego

Bardzo proszę zapoznać się z pismem starosty powiatu wadowickiego pismo

Dostęp do wymienionych w piśmie ankiet: