Kampania Społeczna No Promil – No Problem

„ Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do Kampanii Społecznej No Promil – No Problem, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. W ramach kampanii zachęcamy uczniów oraz rodziców do udziału
w konkursach tj. (literacki, plastyczny, multimedialny) indywidualny
lub rodzinny. Życzymy ciekawych pomysłów – pedagodzy szkolni.Regulamin