Patrzeć i być widocznym

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, uprzejmie informuje,
że WRD w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Rada Bezpieczeństwa oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, przeprowadzi konkurs na animację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu.