Gminny Konkurs Ekologiczny pt.,, Powietrze dla człowieka – człowiek dla powietrza"

Jak co roku trzecioklasiści ze wszystkich szkól podstawowych rywalizowali ze sobą w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod hasłem:,, Powietrze dla człowieka – człowiek dla powietrza”.
 Konkurs składał się z pisemnego testu, który wymagał od uczestników wysokiego poziomu wiedzy o ekologii ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o czyste powietrze na terenie naszej gminy.
Z wielką satysfakcją informujemy, że II miejsce w konkursie zajął Kacper Fraś – uczeń z klasy III ,,c”.
Uczniowie klas pierwszych mieli do wykonania pracę plastyczną pt.,, Dbam o to, czym oddycham”. W tej kategorii wiekowej I miejsce zajął Oskar Zawada – uczeń z klasy I ,,d”.

W grupie uczniów kl. VII- VIII, którzy mieli przedstawić konkursową pracę pisemną w formie,, listu do sąsiada” ze zwróceniem uwagi na problem zanieczyszczania powietrza – Bartosz Kramarz z kl. VII ,,a” zajął II miejsce.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym !