KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

DLA KLAS I – III "JESTEM ŻYCZLIWY – NIE JESTEM OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ"

 Każdy uczeń naszej szkoły z klas I – III, który wyrazi chęć wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie przygotować w dowolnej formie pracę plastyczną, która przedstawia koleżeńską postawę, niesienie pomocy słabszym, braku zgody na przemoc i niewłaściwe zachowanie. Termin oddania podpisanych pracy upływa 12 października u pedagoga szkolnego w gabinecie 102.