Konkurs na ,,Najlepszą Klasę" rozstrzygnięty!!!

Protokół rozstrzygnięcia konkursu ,,Najlepsza Klasa”

Głównym zadaniem konkursu było uczyć, bawić i wychowywać.

1.Komisja konkursowa w składzie:
- mgr Dorota Warmuz,
- mgr Dorota Jeleń,
- mgr Agnieszka Korzeniowska.
2. Po dokonaniu analizy tablicy punktacji, komisja konkursowa stwierdza:
- w konkursie wzięły udział wszystkie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
- konkurs trwał od października 2019 r. do lutego 2020 r.
- klasy zbierały punkty w ciągu określonego czasu, w obszarach:
Stan czytelnictwa za I semestr
Stan czystości szatni – okres 5 miesięcy,
Frekwencja klasy za I semestr,
Udział klasy w konkursach szkolnych:
- RKO
- Okno Bożonarodzeniowe,
- Bezpieczeństwo w Internecie.

3. Zgodnie z regulaminem komisja stwierdza, że tytuł ,,Najlepsza Klasa” otrzymuje klasa 4 a- z wynikiem 110 punktów. Klasa niebawem otrzyma nagrodę specjalną.
Pozostała punktacja:
4b- 102 pkt
5a- 88 pkt
5b- 97 pkt
5c- 84 pkt
5d- 94 pkt
5e- 108 pkt
5f- 103 pkt
6a- 66 pkt
6b- 86 pkt
6c- 93 pkt
6d- 103 pkt
6e- 64 pkt
6f- 101 pkt
7a- 83 pkt
7b- 44 pkt
7c- 52 pkt
7d- 77 pkt
8a- 68 pkt
8b- 55 pkt
8c- 78 pkt