Konkurs "Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci”

Uwaga!

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że termin składania prac plastycznych

w wewnątrzszkolnym konkursie,,Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” został przedłużony do 19.06.2020 r.Przypominamy, że konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III.

Celem konkursu jest upowszechnienie czytelnictwa, propagowanie twórczości
Marii Konopnickiej oraz rozwijanie kreatywności plastycznej uczniów.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej (lub kilku) pracy plastycznej ilustrującej

dowolnie wybrany utwór (lub utwory) Marii Konopnickiej

(prosimy nie kopiować ilustracji z książek).

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej.

Ze względu na obecną sytuację prosimy o przesłanie zdjęcia pracy,

(do której należy dołączyć: imię i nazwisko autora, klasa,

oraz tytuł utworu Marii Konopnickiej)

na adres krainakreatywnosciSP2@gmail.com
Kryteria oceny:

- zgodność z tematyką konkursu,
- walory estetyczne pracy,
- oryginalność,
- samodzielność wykonania,
- dobór technik plastycznych