Dyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Górska - Zborowska

Wicedyrektorzy:

mgr Bożena Ryczek, mgr Krystyna Ochmanek

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie:

 • 1914 r. Leokadia Szałaśna
 • 1926 r. Wiktoria Dalewska
 • 1951 - 1958 Maria Wygoda
 • 1958 - 1972 Stefan Rekliński
 • 1972 - 1990 mgr Maria Kublin
 • 1990 - 2006 mgr Anna Gancarczyk
 • 2006 - 2013 mgr Piotr Ptak

KADRA PEDAGOGOGICZNA

 • Dyrektor mgr Elżbieta Górska-Zborowska
 • Wicedyrektor mgr Bożena Ryczek, mgr Krystyna Ochmanek
 • Pedagog szkolny mgr Dorota Jeleń, mgr Renata Luchowska
 • klasa 1a mgr Barbara Czepiec - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 1b mgr Lucyna Laszczak - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 1c mgr Anna Baścik - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 2a mgr Beata Wrona - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 2b mgr Dorota Wołkowska - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 2c mgr Aneta Bizoń - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 2d mgr Anna Jura - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 3a mgr Danuta Wiktor - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 3b mgr Dorota Paździora - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 3c mgr Marzena Kołodziejczyk - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 3d mgr Joanna Bury - edukacja wczesnoszkolna
 • klasa 4a mgr Joanna Siwek - j.polski
 • klasa 4b mgr Monika Jakubiec- j.polski
 • klasa 5a mgr Marzena Potempa - przyroda, geografia
 • klasa 5b mgr Anna Bomba - Magiera - matematyka
 • klasa 5c mgr Alicja Simoni - Kramarz - wychowanie fizyczne
 • klasa 5d mgr Urszula Gliszczyńska - j. polski
 • klasa 5e mgr Agnieszka Stachowiak - j. polski
 • klasa 5f mgr Dorota Warmuz -wychowanie fizyczne, logopeda
 • klasa 6a mgr Piotr Trojak - -wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • klasa 6b mgr Beata Śmiech - nauczyciel wspomagający
 • klasa 6c mgr Agnieszka Korzeniowska - fizyka, chemia
 • klasa 6d mgr Iwona Bargiel - j. niemiecki, religia
 • klasa 6e mgr Renata Paleczna - historia
 • klasa 6f mgr Dawid Karcz - matematyka, informatyka
 • klasa 7a mgr Barbara Woźniak - j. polski, wychowanie do życia w rodzinie
 • klasa 7b mgr Jadwiga Kubera - matematyka
 • klasa 7c mgr Kinga Zontek - Kwarciak - j.polski
 • klasa 7d lic. Magdalena Potempa
 • klasa 8a mgr Alicja Pietraszek - plastyka
 • klasa 8b mgr Sławomir Rola - historia, wos
 • Klasa 8c mgr Anna Góra - Kowalówka - biologia
 • mgr Paweł Bury - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Bożena Cinal - nauczyciel świetlicy
 • mgr Anna Damek - j. angielski
 • mgr Justyna Dwornik - matematyka, informatyka
 • mgr Marek Dziędziel - religia
 • mgr Jolanta Gałosz - geografia
 • mgr Piotr Gałosz - chemia
 • mgr Sylwia Gregorarz - wychowawca w oddziale przedszkolnym
 • mgr Piotr Grocki - informatyka, technika
 • ks.mgr Mariusz Jagosz - religia
 • mgr Joanna Kołcon - matematyka
 • mgr Ewa Kopcińska - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Agnieszka Korzeniowska - chemia, fizyka
 • mgr Piotr Kwak - wychowanie fizyczne
 • mgr Dominika Ligus - wychowawca w oddziale przedszkolnym
 • mgr Renata Luchowska - pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
 • mgr Małgorzata Styła - rehabilitant
 • mgr Jan Makowiecki - nauczyciel świetlicy
 • mgr Marta Makowiecka - nauczyciel wspomagający
 • lic.Marcelina Mikołajczyk - j. angielski
 • ks. mgr Paweł Nowak - religia
 • mgr Katarzyna Ogorzelec - wychowanie fizyczne
 • mgr Wiesława Panek - religia
 • mgr Sławomir Piekarski - muzyka, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Pietras - Kaps - j. angielski
 • mgr Katarzyna Pikoń - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Magdalena Rupik - logopeda
 • mgr Sylwia Rupik - j. niemiecki
 • mgr Tomasz Rupik - wychowanie fizyczne
 • mgr Gabriela Samborska - rewalidacja, zaj. romskie
 • mgr Kazimierz Skowron - j. angielski
 • mgr Agnieszka Smolec- wychowawca w oddziale przedszkolnym
 • mgr Renata Sośniecka - Arabas - nauczyciel świetlicy
 • s. mgr Krystyna Strąk - religia
 • mgr Renata Szczepańska - Potempa - j. polski
 • mgr Grażyna Szczepaniak - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 • s. mgr Kazimiera Szumal - religia
 • mgr Dorota Szymalska - Płonka - j. angielski
 • mgr Małgorzata Wierońska - tyflopedagog
 • mgr Regina Wocial - wychowawca w oddziale przedszkolnym
 • mgr Monika Wojewodzic - wychowawca w oddziale przedszkolnym
 • mgr Renata Żak - przyroda, geografia
 • Pracownicy obsługi i administracji

  • Alina Kozikowska
  • Justyna Kowala
  • Renata Kurzyniec
  • Iwona Stachura
  • Iwona Kempska
  • Agata Kierczak
  • Dorota Ryczek
  • Karolina Nawrot
  • Monika Baranowska
  • Zofia Węgrzyn
  • Agnieszka Nalborczyk
  • Maria Nigbor
  • Marzena Sordyl
  • mgr inż. Joanna Małysa
  • Natalia Orłowska
  • Iwona Bystrzycka
  • Magdalena Wiktor
  • Bożena Płonka
  • Bożena Rychter
  • Piotr Rychter
  • Dariusz Ligus
  • Krzysztof Sztuka
  • Edyta Żydek
  • Dorota Ślipko
  • Beata Witkowska
  • Edyta Mieszczak
  • Janusz Chmura

  realizacja strony internetowej - weboski