Dyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Górska - Zborowska

Wicedyrektorzy:

mgr Bożena Ryczek, mgr Lucyna Laszczak

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie:

  • 1914 r. Leokadia Szałaśna
  • 1926 r. Wiktoria Dalewska
  • 1951 - 1958 Maria Wygoda
  • 1958 - 1972 Stefan Rekliński
  • 1972 - 1990 mgr Maria Kublin
  • 1990 - 2006 mgr Anna Gancarczyk
  • 2006 - 2013 mgr Piotr Ptak
realizacja strony internetowej - weboski