Biblioteka

Biblioteka szkolna znajduje się w dolnej części budynku szkoły, posiada dwa pomieszczenia, w których utworzono wypożyczalnię z czytelnią oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.


Zbiory biblioteki to: 19663 książek, 71 nagrań magnetofonowych (głównie muzyka dla dzieci), 52 nagrania magnetowidowe, 41 nagrań CD, 13 płyt DVD ( lektury dla uczniów), prenumerowane czasopisma dla dzieci i nauczycieli
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone jest w 4 komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne, które wykonuje m. in. następujące zadnia: drukuje i kseruje. Biblioteka otrzymała pracownię z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Zbiory biblioteki szkolnej ewidencjonowane są tradycyjnie w księgach inwentarzowych oraz w programie „MOL Optivum".
Biblioteka szkolna czynna jest w poniedziałki od 8.00-do 15.00, we wtorki od 8.00- do 12.00, w środy od 8.00- do 14.00, w czwartki od 8.00-do 15.00, w piątki od 8.00-do 16.00.
Regulaminy: wypożyczalni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej pomagają w sprawniejszym funkcjonowaniu biblioteki szkolnej.


realizacja strony internetowej - weboski