Środku Unijne

Pozytywna weryfikacja wniosku pozwoliła nam uzyskać środki finansowe, które zostały wydane na doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej i komputerowej. Szczególnie cieszy nas nowa pracownia komputerowa, w której znalazły się: dotykowa tablica interaktywna "MYBOARD BLACK 90’’ wraz z projektorem multimedialnym, nowoczesny aparat fotograficzny Nikon, nowoczesny serwer oraz 25 laptopów z najnowszym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. W nowocześnie wyposażonej pracowni prowadzone są nie tylko zajęcia komputerowe oraz informatyka ale również pozalekcyjne zajęcia informatyczne, matematyczne i przyrodnicze. Uczniowie w ośmioosobowych grupach rozwijają swoje zainteresowania, wyrównują braki. Relację z zajęć przedstawiają w założonych blogach: "Mały matematyk" "Przyroda w sieci" "Blisko ziemi"

AKCJA EDUKACYJNA "PRZYRODA W SIECI"


Blog jest założony i prowadzony przez uczniów naszej szkoły w ramach realizowanego przez Gminę Andrychów Projektu ” Akcja edukacyjna” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Utworzyli go uczestnicy zajęć rozwijających ” Przyroda w sieci” z klasy 6b i 5a.

Zapraszamy - link do bloga

Mały matematyk

Od 1 września 2017 roku ruszył w naszej szkole Projekt pt. „Akcja edukacyjna”, który będzie realizowany do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Główny jego cel zakłada podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technologii informacyjno – komunikacyjnych u uczniów i uczennic z klas II, III, V, VI i VII. Zakwalifikowani wychowankowie będą uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki lub przyrody, zajęciach rozwijających z matematyki lub przyrody lub zajęciach rozwijających z informatyki. Ponadto projekt zakłada wyposażenie pracowni w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni przyrodniczej. Projekt stawia na indywidualizację podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Dodatkowo, uczestnicy wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja będzie przeprowadzana w najbliższych dniach z uwzględnieniem zasad równych szans i równości płci.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Weźmie w nim udział 240 uczniów naszej szkoły. Szczegółowych informacji udzielą wszystkim zainteresowanym wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Kryteria dostępu są określone w regulaminie rekrutacji, z którym można zapoznać się również w sekretariacie szkoły. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informatyka - link do bloga


realizacja strony internetowej - weboski